OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
11. HUD SURESİ
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
 
           
            11/1.Elif ,lam ,ra, Bu,hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan ALLAH tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır.
           
            11/2. –Rabbinizden mağfiret (günahlarınızın örtmesini) dileyin, sonra O’ na tövbe edin.Allah da sizi  belirlenmiş bir vakte kadar (eceli müsemma) dünya nimetlerinden yararlandırsın.

            11/6.-Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’ın üzerine olmasın! Allah onların halen bulunduğu yeri de, emanet olarak konulacağı yeri de bilir.Hepsi apaçık kitapta vardır.

            11/9.-Eğer bir insana tarafımızdan bir nimet tattırır da, sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer nankörleşir (yapılan iyiliğe teşekkür etmez)

            11/10.-Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet (iyi şeyler, rızık) verirsek elbette “ kötü durumlar benden uzaklaştı” der,şımarır,böbürlenir durur.

            11/11.-Ancak sabredip iyi işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış, ve büyük bir mükafat vardır.

            11/90.-Rabbinizden bağışlanmayı dileyin, sonra ona tövbe edin,

            11/115.-Sabret! Allah güzel davrananların mükâfatını zayi etmez (yok etmez)

            11/117.-Rabbin, halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere yıkmaz, bitirmez (helak etmez)

            11/123.-Göklerin ve yerin gizlisi yalnız Allah’a aittir. Her iş O’na döndürülür. öyleyse O’na kulluk et ve O na güvenip dayan Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.