OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
ESMA-ÜL HÜSNA
ESMA-ÜL HÜSNA (ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ)

İsra Suresi 17;53- Kullarıma söyle, en güzel kelimeyi ( La ilahe illallah) söylesinler. Çünkü  şeytan aralarını bozmaya çalışır. Şüphesiz şeytan apaçık düşmanınızdır.

İsra 17;110 -  De ki: “ İster ALLAH diye dua edin, ister de RAHMAN diye dua edin. Hangisiyle dua ederseniz edin, bütün güzel isimler O’nundur. Bununla beraber namaz kılarken pek bağırma (sesini ) pek de kısma, ikisi arasında bir yol tut.

A’raf Suresi ;7;180 En güzel isimler Allah’ındır. Onun için siz O’na onlarla dua edin. O’nun isimlerinde sapıklık yapanları bırakın. Onlar yarın yaptıklarının cezasını çekecekler.


(BİLGİ)
A-İnsan bu isimleri ancak Allah hakkında kullanması gereken anlamlarıyla Allah’tan başkası için kullanmak.
B-Allah’ı baba oğul gibi sadece yaratılmışlara özgü sıfatlarla anmak

C-Allah’ın isimlerini tamamen inkar etmek veya böyle bir sonuç çıkaracak şekilde yorumlayıp açıklamak isimlerde sapıklıktır. Bu ayrıca liderlerini, yöneticilerini çıkarları , hayranlıkları için övdüğü kişileri överken iltifatın dozunu kaçırarak kişiyi adeta tanrısal bir konumda göstererek ifade etmelerinin yanlış olduğunu gösteren bir uyarıdır.)

Ta Ha Suresi 20;8- (O) Allah’tır. Başka ilah (tapacak) yok Ancak O var. EN GÜZEL İSİMLER O’NUNDUR.

Al’i İmran suresi   3;1- Elif, Lam, Mim (şifre)
3;2-Allah ,kendisinden başka Tanrı olmayan daima diri, hayat sahibi (HAYY) olan ve her şeyi gözeten(KAYYUM) dur.
3;37-Şüphesiz Allah ,dilediğine hesapsız rızık verir(REZZAK)
Nisa;4;110-Kim bir kötülük işler, yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah’ı  bağışlayıcı (GAFUR),ve esirgeyici (RAHİM) bulur.


BİLGİ;
Kendine zulmetmek; mesela içki içip sarhoş olsa sonra da sarhoşluk yüzünden suç işlese kendine zulmetmiş, zarar vermiş olur. Nefis insanın ruhu kendisi …
Tevbe Suresi 9;117-Yemin osun Allah içlerinden bir gurubun kalpleri kaymaya yüz tuttuktan sonra peygamberin ve zor zamanda ona tabi olan muhacirin(göç edip gelenlerin) ve yurtta oturanların tövbelerini kabul buyurdu. Gerçekten O, onlara karşı şefkatli (RAUF) ve merhametlidir (RAHİM)

Yunus Suresi;10;
 16 -Hud kavmine mucize deveyi kesmeyin emrine uymayıp kesen Hud kavmi, Salih Peyg.ve inananlar dışındakiler yok oldular. Çünkü Allah, çok güçlü (KAVİYY) çok kuvvetlidir (AZİZ)

R’AD Suresi 13;9-O,görünmeyen ve bilinmeyen ile
Görünen ve bilinen alemleri bilendir.Büyüktür,(KEBİR)aşkındır (MÜ’TEAL)

FURKAN Suresi ;25;54-O,sudan bir insan yaratan,onu soy sopla(devam eden bir düzene) koyandır.Rabbinin her şeye gücü yetendir(KADİR)

ŞU’ARA;26;217-           O,çok güçlü olan(AZİZ),çok acıyana(RAHİM) tevekkül et.

FATIR Suresi ;35;10-Kim güç ve kuvvet istiyorsa,bilsin ki bütün güç ve kuvvet Allah’ındır.Hoş kelimeler Allah’a yükselir.Onu da salih amel (iyilikler,sadakalar,zekat ve la ilahe illallah  ,anlamı Allah’tan başka tanrı yoktur.sözü yükselir.
35;34-Onlar(cennetlikler)şöyle diyecekler;’Bizden hüznü gideren Allah’a HAMDOLSUN O’nu överiz,övgü Allah’ mahsustur,aittir.Şüphesiz bizim Rabbimiz ŞÜKÜR leri çok kabul edendir,
35;41-Doğrusu Allah yok olmasınlar diye gökleri ve yeri tutmaktadır.Eğer onlar yok oluverecek olurlarsa O’ndan başka onları tutacak hiç kimse yoktur.O,cidden çok yumuşak davranan(HALİM),çok bağışlayandır.(GAFUR)

ZÜMER Suresi;39;62 Allah her şeyin yaratıcısıdır(HALIK),O her şeyin (VEKİL)idir.

MÜ’MİN Suresi;40;15- O razı olduğu kullarını
Çok yüksek derecelere yükseltendir,arşın sahibidir.O,aynı zamanada herkesin buluşacağı günün dehşetini haber vermek için kullarından dilediğine,emrinden olan Ruh’u Cebrail’i indirendir.
40;36-Eğer şeytandan san bir ayartma gelirse,hemen Allah’a sığınÇünkü O, sadece O (ALLAH) çok iyi işiten,(SEMİ)çok iyi bilendir,(ALİM)

ŞURA Suresi  42;4-Göklerdeki ve yerdekiler O’nundur O.öyle ulu(ALİYY) öyle büyüktür.(AZİYM)

TÜR Suresi:52;25- Cennettekilerin bazısı bazısına dönmüş,birbirlerine sorarlar.
52;26-Şöyle derler;Evet biz bundan önce dünyada ailemizin yanında korku içindeydik.
52;27-Bakınız Allah bize lütfetti de bizleri kavurucu azaptan korudu.Gerçekten O ,evet O,ikram ve ihsan sahibi(BERRU)dir,çok acıyandır.(RAHİM)

HAŞR Suresi;59;1;Bismillahirrahmanirrahim
59;1;Göklerdekiler ve yerdekiler Allah’ı teşbih etmektedirler( O’nu güzel isimleriyle tekrar tekrar
söylerler).O, her şeye gücü yetendir.(AZİZ), yaptığını sağlam yapan,yaptığında bir hikmet bulunandır(HAKİYM)

MÜLK Suresi;67;13-Sözünüzü ister gizleyin,ister açığa vurun.Çünkü O,bütün kalplerin künkünü(içini,içinden geçeni,özünü)bilir.(ALİYM)

CİN Suresi;72;3-Doğrusu O Rabbinin adı ne yücedir(TEALA)

MÜZEMMİL Suresi73;9-O.(ALLAH) doğunun da batının da Rabbidir.O’ndan başka TAPACAK (İLAH) yoktur.Öyleyse yalnızca O’nu VEKİL edin.

BÜRUC SURESİ;85;14- O, çok bağışlayandır(GAFUR).çok sevendir(VEDUD)

85;15-Arşın sahibi şanlıdır(MECİD)16-Dilediğini yapandır.

TARIK SURESİ:86;4-Üzerinde bir koruyucu,gözetleyici(HAFİYZ) olmayan hiçbir kimse yoktur.

İHLAS SURESİ;Bismillahirrahmanirrahim
112;1-De ki(KUL)O ALLAH birdir (EHAD)

112;2-Allah,O,eksiksiz  samed(hiçbir şeye muhtaç olmayan)dir,

HAŞR SURESİ;59:20-Bismillahirrahmanirrahim
Cehennemliklerle  cennetlikler bir olmaz.Cennetlikler,işte onlar muratlarına ermişlerdir.
59;21-Biz eğer bu Kur’an’ı bir dağın üzerine indirseydik,kesinlikle sen o dağın Allah korkusundan başını eğip çatladığını görürdün.O benzetmeler o örnek olaylar yok mu,Biz onları insanlara düşünsünler diye anlatıyoruz.
59;22-O, öyle Allah ki,O’ndan başka tapacak ilah yoktur,gaybı(görünmeyeni,bilinmeyeni) de bilir.Şehadet(şahit olunan,bilinen,görüneni)de bilir.O ,(RAHMAN)dır.Hiç bir çalışma olmaksızın,inanan,inanmayan,hak eden,hak etmeyen herkesi kapsayan iyiliklerin sahibi olma.(RAHİM)dir.Çalışmaya bağlı olan,rahmani rahmeti doğru düzgün kullanarak çalışanlara verilen rahmetin iyiliğin sahibi olma.
59;23- O,öyle Allah ki,O’ndan başka tapacak ilah yoktur,her şeyin sahibi(MELİK) ve tek yöneticisi,gayet kutsal(KUDDÜS),her türlü eksiklikten uzak(SELAM),iman ve emniyet veren(MÜ’MİN),gözetip koruyan(MÜHEYMİN),şanlı şerefli(AZİYZ),zor kullanarak düzelten(CEBBAR),çok büyük(MÜTEKEBBİR), O’dur.Allah o inanmayanların ortak koştuklarından uzaktır.arınmıştır,münezzehtir.
59:24-O, öyle Allah ki,yoktan yaratan (HALIK),temiz ve sağlam yaratan (BARİU),dilediği şekilde,en güzel tarzda biçimlendirendir. (MÜSAVVİR)   En güzel isimler O,nündür.Bütün göktekiler ve yerdekiler,hep O,nu teşbih ederler.O,onurlu,şereflidir.Yaptığını sağlam yapan,yaptığında bir hikmet bulunandır.(HAKİM)

BAKARA SURESİ ;2;255 AYET’EL KÜRSİ
Bismillahirrahmanirrahim
Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır,diridir(HAYY),kayyumdur.DAİMA VAR OLAN) O’nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku(nevm).Göklerdeki her şey,yerdeki her şey O’nundur.O’nun izni olmadan huzurunda şefaat edecek kimdir?O ,kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa(yaptıklarını ve yapacaklarını)hepsini bilir.Onlar ise O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.O’nun kürsisi(manevi makamı ,Arşın altında bir sema tabakası)  (ARŞ;Allah’ın saltanatını dolaylı olarak anlatan kelime.Allah’ın verdiği su, hava ,toprak gibi verdiği iyilikler için de  dolaylı olarak kullanılır) bütün gökleri ve yerleri kapsamıştır,kuşatmıştır.(O,gökleri ve yeri bütün evreni idare etmektedir) Gökleri koruyup gözetmek(HAFİYZ) O’na güç gelmez.O’ yücedir(ALİY),büyüktür(AZİYM)dir.

 
ALLAH’IN 99 SIFATI (GÜZEL İSİMLERİ
ESMA’ÜL HÜSNA
ALLAH-ALLAH-ALLAH……Özel ismi
SIFATLARI;ÖZELLİKLERİ;

Er  Rahman; Herkese veren
Er Rahim; Mü’minleri koruyan
El Melik; Mülkün sahibi
El Kuddü; Kalpleri temizleyen
Es Selam; Selamete,rahatlığa ,huzura havuşturan.
El Mü’min; Mü’minleri,Allah’a inananları koruyan.
El Müheymin; Yarattıklarını gözetip koruyan.
El Aziz; Benzeri olmayan çok şerefli.
El Cebbar; İstediğini zorla yaptıran
El Mütekebbir; Çok büyük(Ancak Allah’ın sıfatı olabili.)
El Halık; Her şeyi yoktan var eden.
El Bariu; Her şeyi değişik sıfatta,biçimde yaratan.
El Musavvir; Yaratıkları çeşitli surette yaratan
El Ğaffar; Günahları affeden (Estağfirullah de)
El Kahhar; Üzen,keder  veren,kolaylığın tersi.
El Vehhab; Karşılıksız herkese veren.
Er Razzak; Faydalı şeyler veren.
El Fettah; Hayır yaratan,işleri kolaylaştıran.
El Alim; Her şeyi bilen.
El Kabıd; kısan, dilediğinin rızkını kesen,can alan.
El Basıd; iyi şeyleri çok veren,bağışı çok.
El Hafid;Aşağı indiren
Er Rafiu; İyi makamlara yükselten
El Muızzü; İstediğine mülk,şan,şeref veren.
El Müzillü; Güç ve kuvv.kendini beğn.aşağı indiren.
Es Semiy’u: Her şeyi işiten
El Basıyr: Her şeyi gören.
El Hakemu; İlmi,sözü,işi tam ve doğru olan
EL Adl; Gerçek adaletin sahibi.
El Latif; Kullarına yumuşaklıkla iyilikler veren.
El Habiyr; Herşeyden haberi olan.
El Haliymü; Sabırlı yumuşaklıkla zaman tanıyan.
El Azıym; Çok büyük.Azametini,kimse kavrayamaz.
Eş Şekur; Şükürün karşılığını bolca veren.
El Ğafur; Günahları affeden.
El Aliyyü;Kötü sıfatlardan arınmış olan.
El Kebiyr; En büyük,büyüklüğünü kimse kavrayamaz.
El Hafıyz; Koruyan,muhafaza eden.
El Mükıyt; Yaşamak için gıdalar yaratan
Er Rezzak.

El Hasıyb; Hesaba çeken.
El Celiyl; Celal,sonsuz büyüklük sahibi.
El Kerim; Karşılıksız veren,cömert.
Er Rakıybü; Her an görüp kontrol eden.gözeten.
El Muciybü; Mü’minlerin duasını kabul eden
El Vasiu; bütün herşeyi kucaklayan.
El  Hakiymü; Eşyayı,işleri her şeyin hakikatini bilen.
El Vedud; Emirlerini yapan kullarını seven.
El Meciyd; Dilediğini yapan.
El Baısü; Kıyamette ölenleri dirilten.
Eş Şehiyd; Her şeyin şahidi olan
El Hakk; Muhtaç olmayan.Sözünde duran.
El Vekiyl; Kullarının rızıklarına kefil.
El Kaviyyü; Güç ve kuvvet sahibi olan.
El Metiyn; Son derece güçlü olan.
El Veliyyü; Dostlarına yardım eden,düşm.kahreden.
El Hamiyd; Her an övgüye layık olan.
El Muhsiy; Her yapılanı bir bir sayan.
El Mübdiü; Kainatı yoktan var ede.
El Müiydü; Öldürdükten sonra tekrar dirilten.
El Muhyi; Can ve ruh veren.
El Mümiyt; Ömrü sona erip eceli geleni öldüren,
El Hayy; Ölmeyen.
El Kayyum; Daima var olan.
El Vacid; Zengin olan ,asla fakir olmayan.
EL Macidü; İhsanı yardımları ,iyilikleri sonsuz olan.
EL Vahid; Özelliklerinde  ortağı olmayan.
ES Samed; Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan. Her şey kendine muhtaç olan.
El Kadiru; Kudret sahibi,her şeye gücü yeten.
El Muktediru; Mutlak(hudutsuz)gücün sahibi.
El Mukaddimü; İstediğini öne geçiren.
El Müahhir; İstediğini geri bırakan.
Ez Zahiru; Eserleri ile görülen
El Batınü; Gözlerden, duygulardan uzak olan.
El Valiy; Mülkünde istediği gibi tasarruf(kullanma hakkı) eden.
El Mütealiy; İşlerinde en yüce olan.
El Berru; İhsanı(kolayca iyilik vermesi,bol bol verm.
Et Tevvabü; Tevbeleri kabul eden.Tevbe;günahlara pişman olmak,bir daha yapmamaya karar vermek,kul hakkı varsa o parayı ödemek.
El Müntekımü; Suçluya cezasını veren.
El Afüvvü; Amel deft. Günahları silen,affeden.
Er Raufu; Mü’minler şefkatli ve merhametli.
Malikül Mülk; Mülkün gerçek sahibi olan.
Zül celali vel ikram; Yüce ve cömert olan.
EL Muksitu; Adaletin gerçek sahibi.
El Camiu; Kıyamet günü insanl.biraraya toplayan,
El Ğaniyyu; Hiçbir şeye muhtaç olmayan.
El Muğniy; Dilediğine zenginlik veren.
EL Maniu; İstediğinden kötülükleri men eder(atar)
ED Darru; Ziyana uğratan.
EN Nafiu: iyiliğe ve maksuda(amaca ulaştıran.
En Nur: Nurun kaynağı.Alemleri aydınlatan (Kur’an’da ;Kur’an’ı Kerim,İman.islamiyetPeygamber Aleyhisselam(selam peyg.olsun)
EL Hadi; Mü’minlerin kalbinde doğru yolu yaratan.
El Bediu; Herşeyi örneksiz yok iken yaratan.
El Baki; Varlığı daim olan.
El Varisü; Bütün mülkün gerçek varisi olan,
Er Raşiydü; Delil ve irşada(yol göstermeye) ihtiycı olmayan .
El Evvelü; Varlığının evveli olmayan.
El Ahiru; Varlığının sonu olmayan.
Es Sabur; Çok sabırlı,yapılan kötülükten dolayı hemen ceza vermeyen.


DUAYA BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA YAP!
1-Bismillahirrahmanirrahim de(besmele çek)
2-Hamdele;Elhamdülüllahi Rabbil Alemiyn  de
3-Selavat getir;Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammmed    de
4-Kalp huzurlu olsun
5-YA mucib   diye istediğin kadar oku
6-YA VEHHAB diye istedin kadar oku
7-mümkünse sadaka ver,

8- Kıbleye dön,yalvararak,gizlice dua edin,Muhakkak ki Allah,bağırıp çağırarak haddi aşanları sevmez.(A’raf Suresi,ayet:55