OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       
            114/1- De ki; Sığınırım insanların Rabbine,

           
            114/2- İnsanların hükümdarına,
           
            114/3- İnsanların ilahına
           
            114-4- Sinsice vesvese verenin, o kötülüğünden.
           
            114/5- İnsanların sinelerine vesvese veren,
           
            114/6- Gerek cinlerden, gerekse  insanlardan.
           
            AÇIKLAMA,TEFSİR;
           
            VESVAS; Çokça vesvese veren
           
            VESVESE; Şüphe, tereddüt, kuruntu, gizli söz, kişinin içinden geçen düşünce demektir. Burada şeytan diye çevrilmiştir. Terim olarak; zihinde irade dışı olarak beliren ve kişiyi kötü, faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen, kaynağı belirsiz fikir, şüphe ve kuruntu anlamına gelir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye (fikir aşılamaya, zihinde yer etmeye) de, VESVESE VERMEK denir. İnsanları aldatmaya,saptırmaya çalışan  iki tür şeytan vardır,
           
            1-CİN ŞEYTANLARI, Bunlar insanın içine vesvese vererek,onları yanlış yola sürüklemek isterler. Her insanın kendisini sürüklemeye, kötü işler onun gözünde güzel göstermeye çalışan bir şeytan vardır. Nitekim Hz. Peygamber,(her insanın kendine ait bir CİN’i  ŞEYTAN’ı bulunduğunu bildirmiştir.) (Darimi-Rikak 25; Müsnad.1.385) Başka bir hadiste de (şeytan ademoğlunun kan damarlarında dolaşır “ Buhari 1.Ahkam.21”)
           
            2.-İNSAN ŞEYTANLARI; Bunlar gerçeklik ve değer ölçülerini kaybetmiş, kendilerini
nefsinin haz ve arzularının akıntısına kaptırmış, bu manada şeytanın esiri olmuş İnsanlardır.Bunlar çoğu zaman sureti haktan görünerek yaklaşır ve insanın sonu Hüsranla biten davranışlara yöneltir.

 
114. NAS SURESİ (nas; açık söz, kelam, açık ayet) Kelam; Allah'a özel bir sıfat.