OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
17. İSRA SURESİ (İsra = Gece Yolculuğu)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

            17/1- Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu, Mescid’i Haram’dan, Mescid’i Aksa’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir (temizlenmiştir) O,gerçekten işiten ve görendir. (Necm suresinin de ilk ayeti de mi’raç olayına işaret etmektedir)

            17/11-İnsan ,  şerri (kötü işi) de,hayrı (iyi hayırlı işi) istediği gibi ister.Çünkü insanın iyi olduğunu zannettiği gerçekte kötü, kötü olduğunu zannettiği  de gerçekte iyi olabilir bu hususta en doğrusunu Allah bilir İNSAN ÇOK ACELECİDİR

            17/16-TEFSİR; Allah şımarık yöneticilere iyi işleri (iman etmeyi ve günah işlememeyi) emreder. Onlar ise orada günah işlerler. Sonuçta o ülke  yıkılmaya (helâka) uğrar. Biz de oranın üstünü altına getiririz

            17/53-Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. (LA İLAHE İLLALLAH); sonra Şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan  insanların apaçık düşmanıdır.

            17/64-Şurası muhakkak ki benim kullarımın üzerinde senin (şeytana söyleniyor) hiçbir tesirin olmayacaktır. Koruyucu olarak Rabbin yeter.

            17/65-…….mallarına evlatlarına ortak ol, kendilerine vaade bulun,zaten şeytan insanlara  aldatmadan başka bir şey vaad etmez.(yapacağına söz vermez)

            17/70-Andolsun biz insanoğluna şan şeref ve nimetler verdik. (kerem verdik)

           
            BİLGİ;

            İnsana seçkinlik kazandıran özellikler; Akıl-zeka-düşünme-yazma-temyiz (iyiyi kötüden ayırma-estetik zevkler-ahlaki yatkınlıklar- ekonomik faaliyetlerde bulunmak...)

            17/84-De ki; Herkes kendi mizaç (huy, tabiat fıtrat yani yaratılış özelliği.bünye) karakterine göre iş yapar. “Rabbiniz kimin doğru yol tuttuğunu en iyi bilendir” Karakter;yüz,huy,mizaç, seciye,bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan temel özellik,

            17/85-Sana ruh hakkında soru soranlara de ki; RUH Rabbimin emrindendir ve size pek az bilgi verilmiştir. (RUH Kur’anda 3 anlamda kullanılmıştır. Cebrail,vahiy,canlıların hayat kaynağı,)

            17/97-İnanmayanların varıp kalacağı yer cehennemdir…

            17/98-Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve demişlerdir ki; ”Bizler bu kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratılışla dirilecek miyiz?”

            17/99-Düşünmediler mi ki gökleri ve yerleri yaratmış olan Allah kendilerinin benzerlerini yaratmaya kadirdir.

            17/110-De ki; İSTER ALLAH DİYEREK, İSTER RAHMAN DİYEREK YALVARIN, hangisiyle yalvarırsanız olur, çünkü EN GÜZEL İSİMLER (Esma-ül Hüsna) ONA MAHSUSTUR

            17/111- “ Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allaha hamdolsun” de ve tekbir getirerek (ALLAH-U EKBER diyerek),O’nun şanını yücelt.