OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
19. MERYEM SURESİ
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

            19/1-Kaf. Ha. Yâ.Ayn. Sâd  (şifre)

            19/2 - Bu Rabbinin Zekeriyya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır

            19/3-19/4-19/5-19/6- Zekeriyya rabbinden çocuk istedi

            19/7.-Allah buyurdu ki; Ey Zekeriyya! Biz sana YAHYA isminde bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik.

            19/12.-Ey Yahya! “Kitaba var gücünle sarıl” dedik ve ona  henüz çocukken  hikmeti verdik ( hikmet; ilim, adalet, yumuşak huyluluktan doğan değerli bir sıfat)

            19/13- Ayrıca katımızdan O’na şefkat ve ruh temizliği de verdik O, kötülükten çok sakınan biriydi, Anne babasına çok iyi davranırdı, zorba ve asi değildi.

            19/15-Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün O’na SELAM OLSUN.

            19/16-Kitapta Meryem’i de okuyup an.

            19/30-Meryem’in oğlu İSA çocuk iken konuştu;”Ben Allah’ın kuluyum, O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı”.

            19/31-19/32-Nerede olursam olayım O, beni kutlu ve bereketli kıldı ”Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti, beni zorba ve isyankar yapmadı.”

            19/33-Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır

            19/34- İşte bu hakkında şüphe edip durdukları Meryem oğlu İsa hakkındaki doğru sözdür.

            19/41- Bu kitapta İbrahim’i de an. Kuşkusuz O,özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi.

            19/49- (İbrahim’in babası putlara tapmaktan vazgeçmedi)  Nihayet  İbrahim onlardan ve Allah’ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz Ona İshak ve Yakub’u verdik, her birini peygamber yaptık. O’nu üstün bir konuma getirdik.

            19/51- Bu kitapta Musa’yı da  okuyarak an.Gerçekten O,ihlaslı (içten gelen sevgi ile ibadet eden) biriydi.,elçi peygamberdi.

            19/52- Musa’ya Tur dağının sağ tarafından seslendik, konuşmak için O’nu kendimize iyice yaklaştırmıştık

            19/53 - Rahmetimizden, kardeşi Harun’u peygamber olarak O’na verdik.

            19/54- Kitapta İsmail’i de an. Çünkü O,cidden sözüne sadık biriydi. Ayrıca o bir resul bir peygamber idi.

            19/55- O, ailesine namazı ve zekâtı emrederdi. O, Rabbinin katında,kendisinden hoşnut olunan bir kul idi.

            19/56- Kitapta İdris’i de okuyarak an..
           
            19/57- Biz onu yüce bir yere yükselttik.

            19/63-Biz cenneti kullarımızdan muttaki olanlara (suç işlemekten Allah’tan korkan inananlara) veririz.

            19/96- İman edip de iyi davranışta bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah  (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.

            19/97- (Resûlüm) Biz Kur’anı, sadece, onunla Allah’tan sakınanları müjdeleyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye senin dilinle (indirip okutarak) kolaylaştırdık.