OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
          Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
           
            26/1- Ta-sin-mim.
           
            26/2- Bunlar apaçık kitabın ayetleridir
           
            26/90- O gün cennet  takva sahiplerine (Allah’ın kurallarına uyan inananlara) yaklaştırılır.
                       
            26/91- Cehennem de küfre sapmış, (Allah’a eş koşmuş, inanmayanlara) yaklaştırılır.
           
            26/208-209- Biz yok olan kavimleri öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermeden helak etmemişizdir. Biz zalim değiliz.
           
            26/217-26/219- Sen O, mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenlerle birlikte yere kapandığın zaman seni gören ALLAH’A güvenip dayan
                       
            26/220- Her şeyi işiten ve bilen odur.
           
            26/221- Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?
           
            26/222- Onlar; günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler.
           
            26/223- Bunlar; (şeytanlara kulak verirler, çoğu şeytanlar) yalancıdırlar.
           
            26/224- Şairlere gelince, onlara da yoldan sapmışlar uyarlar. (sözü edilen inkarcı şairlerdir, onlara da zevk ve eğlenceye düşkün olanlar uyacaktır).
 
25. ŞUARA SURESİ (ŞAİRLER)