OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
           
            28/1- Ta-sin-mim.
           
            28/2- Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.
           
            28/3- İman eden bir topluluk için MUSA ile FİRAVUN’un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız.
           
            28/4- Kuşkusuz, ülkesinde Firavun ululuk taslamış, halkını da guruplara ayırmıştı.
           
            28/5-28/6- Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere iyiliklerde (lütuf) bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri yapmak, onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun’a, Haman’a (firavun’un saraydaki veziri, yardımcısı) ve ordularına, sakındıklar, korktukları  şeyi onların eli ile başlarına getirip göstermek istiyorduk.
           
            28/7- Musa’nın annesine, ”Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak, korkup kaygılanma. Biz onu geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız.” diye vah yetti. (kalbine ilham verdi)

            28/8- Firavun ailesi onu buldu aldı.
           
            28/14- Musa yetişip olgunlaşınca O’na hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları, biz böyle ödüllendiririz
Musa Medyen’e doğru giderken “Umarım Rabbim beni doru yola iletir” dedi.
           
            28/24- Medyen suyunda hayvanlarını sulamak için sıra bekleyen kızların hayvanlarını sulayıverdi.
           
            28/25- Sonra Musa’yı sulama ücretini vermek içi çağırdılar, hizmetçi olarak aldılar, hizmet karşılığında babaları, 8 sene işçilik karşılığında kızlarından biri ile evlendireceğini söyledi ve anlaştılar.
           
            28/29- Musa bu süreyi doldurup evlendi. Ailesi ile yolda giderken TUR tarafında bir ateş gördü."Siz bekleyin, ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir ateş parçası getiririm" dedi.
           
            28/30-31- Oraya  gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından (oradaki) ağaç yönünden şöyle seslenildi;"Ey Musa! Muhakkak ki ben, evet yalnızca ben alemlerin Rabbi olan ALLAH’ım".  ALLAH seni kardeşinle (Harun) ile destekleyeceğiz, ve size öyle bir güç vereceğiz ki; onlar size erişemeyecekler, mucizelerimizle siz ve size uyanlar (tabi olanlar) üstün geleceksiniz,
           
            28/38- Firavun "Ey seçkinler! Sizin için benden başka tanrı tanımıyorum!"
Firavun ve askerleri bize döndürülmeyecekleri düşüncesine kapılarak, haksız yere büyüklük tasladılar.
           
            28/40- Biz de onu ve askerlerini denizin içinde bıraktık. Bak işte zalimlerin sonu  ne kötü oldu!
           
            28/60- Size verilen şeyler dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlar ise hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız?

            28/70- İşte O, ALLAH’tır. O’ndan başka Tanrı yoktur. Önünde de sonunda da hamd (övmek) O’na mahsustur (aittir), hüküm de onundur, sadece O’na döndürüleceksiniz.
VE HÜVELLAHÜ LA İLAHE İLLA HU, LE HÜL HAMDÜ Fİ ULA VEL AHİRETİ VE LEHÜL HÜKMÜ VE İLEYHİ TÜRCEUN.
           
            28/77- Karun zenginliğinden şımardı, zekat vermedi…..Allah sana ikram ettiği gibi sen de ihsan ve ikram et.
           
            28/88- Allah’tan başka tanrı yok. Allah ile birlikte başka bir tanrıya dua etme!
28. KASAS SURESİ (KISSA, HAYAT HİKAYESİ)