OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
 Rahman ve rahim Allah’ın adıyla

            33/1- Ey peygamber!  Allah’a itaatsizlikten sakın, açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme! Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.

            33/2- Rabbinden sana vahiy edilene uy, Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

            33/3- Allah’ a güven; güvenip dayanmak için Allah yeter.

            33/34- Hanelerinizde okunan Allah’ın ayetlerini  ve hikmeti  düşünün. Şüphesiz Allah, her şeyi en ince ayrıntısıyla bilir (LATİF ‘tir) , her şeyden haberdardır (HABİR)

            33/35- Allah; Müslüman, mümin, ibadet eden, itaat eden, özü sözü doğru olan, gönlünü ibadete vermiş olan, yardım yapan, oruç tutan, Allah’ı çokça anan namuslarını koruyan, erkek ve kadınlar için hem bağışlama lütfu, hem de büyük bir ödül hazırlamıştır
           
            33/56- Şüphesiz Allah (rahmeti ve nimetiyle) ve melekleri (de onun bağışlanması için dua ederek), peygambere salat ve selamda bulunurlar.
           
            SALAVAT-I ŞERİFLER;

            Alahümme  salli ala seyyidina  Muhammed’in ve a’la  a’li Muhammed.  Kema Salleyte a’la İbrahim’e  ve a’la a’li  İbrahim. inneke hamidun  mecid.

            (Allah’ım, Muhammed  aleyhi’selam’a ve  O’nun soyuna, ailesine, İbrahim’e dua ettiğin gibi dua et. Gerçekten sen. HAMD (övülmeye layık) sın, MECİD (azametli, şerefli,galip) sin.

            ALLAHÜMME  barik  a’la  Muhammedin ve  a’la (şeref,şan) a’li   Muhammed. Kema barekte  a’la   İbrahime ve a’la a’li İbrahim. İnneke  hamidun mecid.

            ( Allah’ım!  Muhammed  “selam O’nun üzerine olsun”  ve soyuna, (selam  O ’ nun üzerine olsun) İbrahim ve soyuna mübarek kıldığın gibi Muhammed’e  de mübarek (ilahi hayrın,iyiliğin bulunduğu şeyler) eyle (et). Gerçekten sen  HAMİD sin,MECİD sin.
33. AHZAP SURESİ (gurplar, bölükler; hizb'in çoğulu)