OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
           
            35/1- Her türlü övgü, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah’a mahsustur. O, dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah’ın insanlar için açtığı rahmeti (iyiliği, nimetleri) kısabilecek yoktur. O’nun kıstığını da  O’ndan başkası açamaz . O, güçlü olandır, hikmetle yönetendir. İşi sağlam yapan, yaptığında bir hikmet (hakimlik,doğruluk) bulunandır.

            35/8- Kötü  davranış, kendisine  allanıp pullanıp da onu güzel gören kimse, (iman edip Salih amel işleyen gibi ) midir. ……Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir.

            35/ 10- Kim izzet isterse bilmeli ki (değer, kuvvet ) tamamıyla Allah’a aittir. Güzel sözler O’na yükselir, iyi iş ve davranışları da O yüceltir. (Güzel sözler; La ilahe illallah, demek, Kur’an okumak, dua etmek, tövbe istiğfar etmek af dilemek, günahların bağışlanmasını istemek) Kelime-i tevhid  (la ilahe illallah ); "Allah’tan başka tapacak yoktur” u benimsemeden yapılan işler Allah’a yükselmez.

            35/11-….Bir canlının ömrünün  uzun veya kısa tutulması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. (Hadislerde belirtildiği üzere, bazı sebeplerle ömür uzatılabilir veya kısaltılabilir, ama bu da Allah’ın iradesiyle olmaktadır ve onun ezeli ilminde mevcuttur,) bir kitapta yazılıdır.

            35/ 45- Şayet  Allah, insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı kalmazdı, fakat onlara belirlenmiş bir  vadeye kadar süre veriyor. Süreleri dolduğunda ise cezalandırır. Şüphesiz Allah,kullarını çok iyi görendir.
35. FATIR SURESİ (YARATAN)