OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla
                 36/1- Ya-Sin

            36/2- Hikmetli Kur’an’a yemin olsun

            36/3- Emin ol ki, sen gerçekten peygamberlikle gönderilen elçilerdensin.

            36/4-36/5- Ve çok güçlü olan "AZİZ" çok acıyan "RAHİM" olan Allahın bölüm bölüm indirdiği o kitapla doğru yol üzerindesin.

            36/6- (bu kitabı) sana, babaları uyarılmadığından, (ilahi vahiyden) habersiz olan bir topluluğu uyarasın diye (gönderdik)

            36/12- Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve   bıraktıkları her izi de yazmaktayız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitapta kaydetmişizdir (ana kitap; imamin mübin)

           
            HADİS;
           
            Kim bir uygulamaya öncülük ederse, kendisine sevap yazılır, hem de ona örnek olanların sevabı yazılır. Kötülük yapana günah yazılır, onu örnek alanların da günahlarında yazılır. 

            HADİS;

            İnsan öldükten sonra amel defteri kapanır. Yalnız 3 şeyin sevabı devam eder.
  • 1- Sadaka-i cariye
  • 2- Yararlı sürekli olan ilim
  • 3- Ölenin ardından dua eden evlat

            36/36- Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan ALLAH her türlü eksiklikten uzaktır.

            36/47- Onlara "Allah’ın size verdikleri rızıktan başkaları için de harcayın" dendiğinde, dilerse Allah’ın doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit (kıyamet) ne zaman gerçekleşecek?

            36/49- Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken, kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar (Melek İsrafil’in üfleyeceği   SUR denilen boru, Bundan dehşetli ses çıkacak)

            36/58- (Cennetlikler eşleri ile sefa sürerken) engin merhamet sahibi RAB’den gelen söz şu olacak,  “Selam size!”

            36/59- "Ey günahkârlar! Siz bu gün şöyle ayrılın ! denir"

            36/69- Biz ona şiir öğretmedik, zaten O’na yaraşmazdı da. O’na vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur’an’dır,

            36/70- Diri olanları (ruhuyla, aklıyla, yüreğiyle diri olan iyi kullar)  ve inkarcılar hakkındaki o azap sözü gerçekleşsin diye gönderilmiştir.

            36/81- Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcı (HALLAK) dır, her şeyi bilir (ALİM).

            36/81- O’nun işi, bir şeyin olmasını istediğinde (murat ettiğinde), sadece O’na “OL” demekten ibarettir, hemen oluverir.

            36/83- Her şeyin egemenliği kendi elinde olan ALLAH, bütün eksizliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda  O’na döndürüleceksiniz.
                       
36. YASİN SURESİ