OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
4. NİSA SURESİ
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
 
  • İmana dayalı ahlak
  • Cemiyetin emanet ve sorumluluk duygusu içinde gerçekleştireceği denetim. Bunlar varsa adalet bozulmaz.

            4/86-Size bir selam verildiğinde, ya daha güzeliyle, veya dengi ile cevap verin. Allah her şeyin hesabını eksiksiz bilmektedir.

            SELAM=TAHİYYE,(sağlık uzun ömür dileme)

            4/112-Kim  de  bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa,şüphesiz bir ağır iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur.

            4/148-Allah, kötü sözün açığa vurulmasını sevmez, ancak haksızlığa uğrayan başka.Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir

            4/149-Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da fazlasıyla affedicidir.
           
            4/171-Ey ehli kitap (kitap sahipleri)! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçekten başkasını söylemeyin…..tanrı üçtür demeyin (Hıristiyanlar da üçleme,TESLİS) ALLAH ancak bir tek ilahtır.

            4/175- Allah’a iman edip O’na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah,onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir.
           
            4/1-Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan Allah’a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına uymamazlıktan  sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde gözetleyicidir.

            SILA-İ RAHİM;  akrabalık bağı
           
            4/36-Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya,akrabaya,yetimlere,yoksullara,yakın komşuya,uzak komşuya,yakın arkadaşa,yolcuya ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez.
           
            4/37-Bunlar cimrilik eden ve insanlara da  cimriliği tavsiye eden , Allah’ın kendilerine lütfünden verdiğini gizleyen kimselerdir.Biz (imanın esaslarına veya bunlardan birine uymayanlar) kafirlere,alçaltıcı bir azap hazırladık.

            4/39-Allah’a ve ahret gününe   iman edip de Allah’ın kendilerine verdiklerinden harcasalardı ne olurdu sanki.
           
            4/40-Allah zerre kadar haksızlık etmez, o zerre (en küçük parça, karınca yumurtası) bir iyilik ise onu katlar,kendi katından da büyük mükafat verir.

            4/46-Unzurna deyin Raina demeyin.

            RAİNA; İşittik ve karşı geldik,

            UNZURNA; İşittik ve itaat ettik

            4/49-Kendi nefislerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır Allah dilediğini temize çıkarır, onlara zerre kadar zulmedilmez. (kendini övenler, kendini temize çıkaranlardır)

            4/58-Şüphesiz Allah size emanetleri ehline (o işten anlayana) vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi  emreder. Şüphesiz Allah size ne güzel öğüt veriyor. Allah her şeyi hakkıyla işiten ve görendir.  

            BİLGİ;

            Uygulamada  adaletin bozulmamasının iki temeli vardır