OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

            42/1- Ha-mim.

            42/2- Ayn - sin

            42/3- Aziz ve hakim (çok güçlü ve yaptığında bir hikmet bulunan) olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vah yediyor.

            42/4- Göklerdekiler ve yerdekiler O’nun dur. O, öyle ulu (ALİYY), öyle büyüktür (AZİM)
 Rabbimdir. Yalnız O’na güvenip dayanmışımdır…

            42/12- Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Rızkı dilediğine bol, dilediğine de ölçülü verir. Çünkü O, her şeyi bilen (ALİM) dir.

            42/19- Allah kullarına çok lütufkârdır. Kullarının işini kolaylıkla istediği şeye ulaştırır. Her dilediğini bir biçimde rızıklandırır. O, çok güçlü (KAVİY) çok kuvvetlidir (AZİZ).
           
            42/26- İman edip salih işler yapanların dualarını kabul eder, onlara hazinesinden  bol bol verir. Kafirler (inanmayanlar) var ya, onlar için şiddetli bir azap vardır.( Salih amel yapanlar; Allah’ın çağrısına uyanlar. İşlere yarar, elverişli, dini emirlere uyarak yapılan işler)

            42/30- Başınıza gelen her musibet, kendinizin yaptıkları yüzündendir, kaldı ki O, bir  çoğunu da bağışlar.

            Musibet; istenmeyen kötü durumlardır, felaketlerdir
            Kendinizin yaptıkları; Evrendeki fiziksel ve sosyal yasaları görmezden gelmesi. Gerekli önlemler almaması veya Allah’a isyan teşkil eden davranışlarda bulunmak, Allah’ın uyarılarına uymamak.
            Musibetin ahretteki başa gelmesi ise günahlarına karşı cezasıdır

 
42. ŞURA SURESİ (Danışma, istişare etme)