OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
43. ZUHRUF SURESİ (Zuhruf: altın, süs manasında kullanılmıştır)
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

            43/1-  Ha-mim

            43/2- Aydınlatan kitaba yemin olsun ki,

            43/3- Onu anlayıp düşünesiniz diye, Arapça okunan söz kıldık.

            43/5- Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye Biz de sizi KUR’AN'la uyarmaktan vaz mı geçelim?

            (Biz de Türkçe bildiğimize göre KUR’AN-ın Türkçeye çevrilmişini (mealini) okuyup, uyarılalım, uyaralım uygulayalım. O zaman bir aracıya ihtiyaç olmaz. Allah ile aramıza  kimse girmesin).

            43/20- "Rahman isteseydi biz onlara (putlara) tapmazdık, ibadet etmezdik" dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur, yalnızca tahminde bulunuyorlar.

            43/21- Yoksa bundan KUR’AN dan önce kendilerine bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar?

            43/22- Hayır hayır! Onların dedikleri şundan ibaretti; "Biz babamızı bir inanç üzerinde bulduk. İzlerinden giderek doğru yolu buluruz".
           
            Tefsir; Tarihte inancın büyük bir kısmı taklide dayanır. Yani kanıt aramadan, aklını işletmeden, doğruluğunu test etmeden, bir söz sahibinin (otoritenin) söylediklerini kabul etmektir ve ona inanmaktır.

            43/31- "Bu Kur’an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya" dediler.

            43/32- Rabbinin rahmetini paylaşmak onlara mı düşmüş. Dünya hayatında geçimliklerini onlara biz paylaştırdık. Bir kısmı, diğerini istihdam(çalıştırsın) diye, kimini kiminede derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti (iyilikleri, verdikleri) onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.
           
            TEFSİR; Allah manevi  nimetini herkese değil, üstün meziyetleri sebebiyle seçtiğine verir ve bu nimet, onların değer verdiği (topladıkları) servet, asalet ,iktidardan çok daha hayırlıdır, iyidir.
           
            43/36- ALLAH’ın mesajını görmezden gelene bir şeytan tahsis (ayırır veririz) ederiz, artık bu onun arkadaşıdır.

            43/37- Kendilerini doğru yolda zannederken, bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar.

            43/43- Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl; şüphesiz sen dosdoğru yolun üzerindesin.

            43/44- O kitap kavmine (topluluğuna) bir hatırlatmadır; yakında sorgulanacaksınız.

            43/51-43/55- Firavun kavmine seslenerek şöyle dedi;  "Ey milletim! Mısır’ın mülkiyeti benim değil mi?.....Ben bu adamdan (Musa’dan) daha iyi  değil miyim?"

            43/54- Firavun bu konuşmalarla HALKININ AKLINI ÇELDİ.   MUSA’YA değil hemen Firavun’a boyun eğdiler. Onlar yoldan çıkmış bir topluluk oldular.

            43/55- Bizi öfkelendirince onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini suya gömdük.

            43/56- Onları, arkadan gelecek diğerlerine ibretlik (uyanıklığa sebep olan ders) örneği yaptık.

            TEFSİRİ; Açıklama, yorum, TOTALİTER=KRALLIK, TEK ADAM YÖNETİMİNDE, yöneticilerin istemediği şeyler; 

 
  • 1- Halkın bilgilenmesi.
  • 2- Doğruyu öğrenmesi.
  • 3- Örgütlenerek hakkını isteyecek kadar güçlenmesini istemez.

            43/84- Gökteki İLAH da odur, yerdeki İLAH da  O’ dur. O,sınırsız hikmet ve ilim sahibidir.

            43/85- Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağını yalnızca kendi bilen ve hepinizin kendisine döneceğiniz ALLAH’ın ŞANI NE YÜCEDİR (tebareke; ne yüce)

            43/88- ALLAH Peygamberin "Bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk" dediğini de biliyor.

            43/89- Onları bırak! "Sizinle kavgam yok de" Yakında bilecekler. (Tefsir;insanları zorla imana getirmek için savaşılmaz)