OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
46. AHKAF SURESİ (Ahkaf; kumtepeleri)
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

            46/1- Ha-mim

            46/2- Bu kitabın   bölüm bölüm indirilmesi çok güçlü (aziz) ve yaptığını sağlam yapan, yaptığında bir hikmet bulunan (hakim) Allah tarafındandır.

            46/13- "Rabbimiz Allah’tır"  diyen, sonra da devamlı bir söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır, ne de onlar üzüntü çekeceklerdir.

            46/14- İşte bunlar yaptıklarının karşılığı olarak içinde devamlı kalmak üzere cennetliklerdir.

            46/ 15- İnsana, ana – babasına iyi davranmasını emrettik. Anası onu  zahmete katlanarak taşıdı, zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşımasının  ve sütten kesmesinin süresi otuz aydır. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp 40 yaşına girince şöyle DUA eder "Rabbim bana  ve ana, babama lütfettiğin (verdiğin) nimete şükretmeye, razı olacağın işler yapmaya beni başarılı kıl, benden gelecek nesli hayırlı kıl. Pişmanlıkla dönüp senin kapına başvurmaktayım ve ben şüphesiz boyun eğenlerdenim!".

            46/16- İşte cennetlikler arasında bunların da yaptıklarının güzelini kabul ederiz. Kötülüklerini de görmezlikten geliriz. Bu kendilerine yapıla gelen gerçek vaaddir.

            46/29- Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu, Kur’an-ı dinlemek için sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde "susup dinleyin" dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler.

            46/30- Ey halkımız! dediler. "Biz Musa’dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik".
           
            46/31- Ey halkımız! Allah’ın davetçisine uyun ve O’na iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun.
(cinlerin sıfatları konusunda Bakara 2/275- En’am 6/100- Cin 72/ 1-2 ayetlerinde bilgi vardır)