OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
5. MAİDE SURESİ
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
 

            5/9-ALLAH iman edip iyi işler yapanlara söz vermiştir, onlar için bağışlanma ve büyük mükafat vardır.

            5/17-Allah , Meryem oğlu Mesih’in kendisidir” diyenler,hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar

            5/18-Yahudiler ve Hıristiyanlar “biz Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız” dediler. Öyle ise Allah sizi günahlarınızdan dolayı niçin cezalandırıyor. Doğrusu siz de O’nun yarattığı sıradan insanlarsınız.Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah’a aittir.Dönüş de yalnız O’nadır.

             5/21-Musa kavmine dedi ki; Ey kavmim! Allah sizin için yazdığı (vatan olarak) kutsal topraklara girin, sakın geri dönmeyin,sonra kaybedenler siz olursunuz (vaat edilen topraklar Filistin topraklarıdır.) ( Arz-ı mev’ud )

             5/27- Onlara Adem’in  iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat ( KABİL ve HABİL) Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti.Kurbanı kabul edilmeyen  Kabil diğerine; “ and olsun seni öldüreceğim.” Dedi. O da ( HABİL) dedi ki;Allah ancak takva  sahiplerininkini (Allah’tan korkan ,günah işlemekten çekinenlerinkini) kabul eder

             5/28-  Yemin olsun sen beni öldürmek için bana elini uzatsan da ben seni öldürmek için elimi uzatmam. Ben alemlerin Rabbi olan Allah’dan korkarım.

            5/30- Bunun üzerine nefsi onu öldürmeyi kolay gösterdi.(kıskançlığı yüzünden) Kabil Habil’i öldürdü. Sonra hüsrana uğrayanlardan oldu.

            5/31-Derken Allah  kardeşinin cesedini nasıl örteceğini göstermek için ona yeri eşeleyen bir karga gönderdi   “Eyvah! Şu karga kadar olup ta kardeşimin cesedini örtmekten aciz (yeteneksiz) mi kaldım” dedi pişman olanlardan oldu.

            5/40- Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah’a aittir. O dilediğine azap eder,dilediğini bağışlar.ALLAH her şeye  kadirdir.

            5/48-  …Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın….

            5/77- De ki, ehli kitap (Kur’an sahipleri) hakkın sınırlarını aşarak, dininizde aşırılığa gitmeyin.Daha önce kendilerinin saptığı gibi bir çoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluğun keyfi istek ve  arzularına uymayın.

            5/79. Onlar, işledikleri kötülükten   birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Gerçekten onlar ne kötü yapıyorlardı!

            5/82-  İnsanlar içinde iman edenlerin en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar (Allah’a denk, eş koşanlar) olduğunu göreceksin.Yine onlar arasında iman edenlere sezgi bakımından en yakın olanların da “Biz hıristiyanız” diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde ( insaflı, adaletli, merhametli olanlar) yani keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük taslamazlar.

            5/88- Allah’ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah ‘tan korkun.