OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
50. KAF SURESİ
            Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

            50/1-  KAF. Şanı yüce Kuran’a yemin olsun! Kafirler, içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da “Bu tuhaf bir şey dediler.”

            50/16-50/17- İnsanı biz yarattık, elbette içinden geçenleri biliriz; sağında solunda oturmuş olan yazıcılar olup, kaydederken, biz ona şah damarından daha yakınız.

            50/45- Onların ne dediklerini biz daha iyi biliriz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Tehdidimden korkan kimseleri Kuran ile uyar.

            (Kur’an’ı durmadan okuyarak, açıklayarak insanları dine ve hakka çağır. Geceleyin uyanıp ta, LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERİKELEH, LEH’ÜL MÜLKÜ, VE LEHÜ’L  HAMDÜ VE HÜVE ALA  KÜLLİ ŞEY’İN KADİR.  SÜBHANALLAHİ VE’L HAMDÜLİLLAHİ VE LAİLAHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER VELA HAVLE VE LA KUVVETE İLLA BİLLA Hİ’L ALİYYİ’L-AZİM.  Diyen, sonra da bağışlanmayı dileyen, bağışlanır. Dua edenin duası kabul edilir, abdest alıp namaz kılanın namazı kabul edilir.)