OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
53. NECM SURESİ (Necm: Yıldız)
            Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

            53/1-2- İndiği sırada yıldıza and olsun ki, bu arkadaşınız ne sapıtmış, ne de eğri yola gitmiştir.

            53/3- Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır.

            53/4- O, kendisine (verilen) indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir.
           
            53/5-53/7-  Onu çok güçlü üstün niteliklerle donatılmış biri, CEBRAİL öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü.

            53/8-53/9- Sonra yaklaştıkça yaklaştı. O kadar ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu.

            53/10-53/11- O, kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı.

            53/12- Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında, onunla tartışmaya mı kalkıyorsunuz?

            53/13-53/14- Andolsun ki O’nu iniş esnasında sidretü’l münteha nın ( yedinci kat gökte olduğu rivayet edilen ve peygamberimizin (A.S.) ulaştığı en son makam)  yanında bir daha gördü.

            53/15- Ki onun yanında, huzur içinde kalınacak ME’VA denilen CENNET vardır.

            53/16-17- O,an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı.

            53/18- Hiç şüphesiz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştür. (Mİ’RAC olayı ile ilgili olduğu kabul edilir. İSRA 17/11’e bak)

            53/26- Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati (affedilmeleri için vasıta olmaları) hiçbir fayda sağlamaz.

            53/39- İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder.

            53/40-53/41-53/42-53/43- Ve çabasının karşılığını mutlaka görecektir. Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir. En sonunda yalnız  rabbine varılacaktır. Güldüren de O’dur, ağlatan da.

            53/44- Öldüren de O’dur, yaşatan da

            53/48-53/49- Çok veren de odur, az veren de. Şİ’RA yıldızının (batı dillerinde SİRİUS, en parlak yıldız) da Rabbi O’dur.

            53/56….Gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Haydi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk edin.