OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
54. KAMER SURESİ (Kamer: Ay)
            Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

            54/1- Vakit yaklaştı ve ay yarıldı

            54/2- Onlar bir mucize görseler, hemen yüz çevirip "Bu, öteden beri bilinen bir sihir!" derler.

            54/3- Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular, oysa her iş yerli yerindedir.

            54/9- Bunlardan önce de NUH’un kavmi de (peygamberlerini) yalancılıkla suçlamışlardı.

            54/10- O, bunun üzerine;  "Artık yenik düştüm, yardımını esirgeme!" diye rabbine DUA etti.

            54/11-54/12- Derken göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmur açtık. Yerden de sular fışkırttık, derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti.

            54/13- O’nu ise, tahtalar ve mıhlarla yapılmış bir gemide taşıdık.

            54/17- Andolsun Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?