OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
56. VAKIA SURESİ (vakıa: olay, hadise)
            Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla


            56/1- Büyük olay  (kıyamet) gerçekleştiği zaman,

            56/2- Artık onun vuku-una (kopmasına) kimse yalan diyemez.

            56/3- O alçaltır, yükseltir.

            56/4- Yer şiddetli sarsıldığı zaman

            56/5-56/6- Dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği,

            56/7- Sizler de üç guruba ayrıldığınız zaman,

            56/8- Biri hakkın ve erdemin yanında olanlar (sağ taraftakiler)

            56/9- diğeri batılın (boş ve yalan) yanında olanlar (soldakiler)

            56/10- İleri gelenler de ileri geçmiştir (önde olanlar)

            56/11-56/12- İşte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah’a en yakın olanlar.

            56/27- Hakkın ve erdemin yanında olanlara gelince, ne mutlu o hakkın ve erdemin yanında olanlara.

            56/75-56/77- Bakın! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, bilseniz, bu,gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o değeri çok yüce Kuran’dır.

            56/79- O’na ancak temizlenenler dokunabilir.

           
            TEFSİR,AÇIKLAMA,YORUM;
           
            Değişik olan yorumlardan  biri, kafir olanlar (inanmayanlar) Kuran’a dokunamazlar. Bazı alimler de abdestsiz, cünüp, adet halinde dokunmayı uygun bulmamışlardır. İmam Malik’e göre, abdestsiz kuran okunabilir.