OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
57. HADİD SURESİ (hadid: demir)
            Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

            57/1- Göklerde ve yerde bulunanlar Allah’ı tesbih etmektedir. (Allah’ı şanına layık ifadelerle anmaktadır) O, hakîmdir azizdir.

            57/2- Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O’nun dur. O’nun her şeye  gücü yeter. O, evvel (ilk), ahir (son), zahir (varlığı açıkça görünen), ve batın (varlığı gizli olan) dır.

            57/11- Kim Allah’a bir borç verirse, Allah da bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır.(Allah’a verilen borç, faizsiz verilen borç veya Allah rızası ile verilen sonra geri alınmayan para.)

            57/19- Allah’a ve peygamberlerine (böyle) iman edenler var ya, işte onlar rableri katında sıddıklar ve şehitler gibidirler.

            SIDDIK; Allah’a ve peygamberine çok sadık, sözü ile işi bir olan

            57/22- Yeryüzünde başınıza gelen hiçbir kötü olay yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah’a kolaydır.

            20/23- Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz, ve O’nun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez.

            57/24- Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi kendinden başka insanlara da cimrilik telkin ederler (fikir aşılarlar). Kim yüz çevirirse, bilsin ki  Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.O, her türlü övgüye layıktır.

            57/25- Andolsun  biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik ve beraberinde kitap ve mizanı (teraziyi) de indirdik ki, insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de DEMİRİ indirdik ki; onda büyük bir güç insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah, görmeden  iman ederek kendisine ve peygamberlerine  yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür,üstündür.