OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
59. HAŞR SURESİ
            Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla


            Fazileti;(değeri-iyiliği) Sabah ve akşam; “euzü billahi’s semii’i alimi mine’ş- şeytani’r-racim , Bismillahirrahmanirrahim, dedikten sonra 3  AYETİNİ OKUYANLAR İÇİN BÜYÜK MÜJDELER VARDIR.

            SON ÜÇ AYET;

            59/22-  O,kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, Allah’tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O RAHMAN dır, RAHİM dir.

            59/23- O,kendisinden başka hiçbir ilah olmayan ALLAH tır. O,mülkün gerçek sahibi (MELİK) her türlü eksiklikten uzak, kutsal (KUDDÜS), barış ve esenliğin kaynağı (SELAM), güvenlik veren (MÜ’MİN), gözetip koruyan (MÜHEYMİN) mutlak güç sahibi (AZİZ), düzeltip ıslah eden ve istediğini yaptıran (CEBBAR) ve büyüklükte eşsiz  olan MÜTEKEBBİR). Allah’tır.  Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir (uzaktır)

            59/24- O, yaratan HALIK, yoktan var eden Şekil veren MÜSAVVİR olan Allah’tır. En güzel isimler  O’nundur Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O,mutlak güç sahibidir AZİZ), hüküm ve hikmet sahibidir (HAKİM).