OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
6. EN'AM SURESİ
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
 
  • A-Faiz yeme
  • B-Sadaka ve zekat ver,
  • C-Öfkeni yen,
  • D-Affet,kin gütme( kin gizli düşmanlıktır,)
  • E-Günahlarından bağışlanma dile,
  • F-Hatanı bil,kabul et,hatalarına devam etme.
            3/144-…Allah şükredenleri ödüllendirecektir.
           
            3/160- 150’nci Ayette buyrulduğu üzere, müminlerin yardımcısı Allah’tır. O  en iyi yardımcıdır. O,dostlarını ve sevdiği kullarını korur,gözetir,onlara yardım eder

            3/169-Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma

            3/173-…Allah bize yeter, O ne güzel vekildir (Hasbünallahü ve nimel vekil)
           
            3/190-Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklıselim sahipleri için  elbette ibretler vardır.

            3/191-Onlar ayakta dururken, otururken,yatarken hep Allah’ı anarlar,göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler,Rabbimiz sen bunu boş yere yaratmadın,seni tenzih ve takdis ederiz.Bizi cehennem azabından koru!

            TENZİH; Suç ve noksanlıktan uzak saymak, 
            TAKDİS; Büyük hürmet göstermek

            3/192-Rabbimiz! Sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.

            3/193-Rabbimiz! Doğrusu biz ’Rabbinize inanın!’ diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz !Günahlarımızı bağışla,kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et.

            3/194-Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize, kıyamet gününde bizi rezil etme.Sen asla sözünden dönmezsin.

            3/196-İnkar edenlerin  ( gönüllerince) diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın.

            3/197-Az bir faydalanmadan sonra onların sığınakları cehennemdir. Ne kötü bir mesken.

            200-Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun(birbirinize dayanıp bağlanın)Allah’a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz.
           
            3/8-  Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi eğriltme,bize tarafından bir rahmet bağışla.Hiç kuşkusuz lütfu en bol olan yalnız sensin.

            3/9-Rabbimiz! Muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın.Şüphesiz Allah sözünden dönmez.
           
            3/14- Nefsani arzulara,(özellikle) kadınlara,oğullara,yığın yığın biriktirilmiş  altın ve gümüşe,salma atlara,sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı.Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir.Halbuki varılacak güzel yer,Allah’ın katındadır.

            3/15. (Resulüm) De ki: Size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takvâ sahipleri için Rableri yanında içinden ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve (hepsinin üstünde) Allahın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. 

            3/16-”Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru” diyenler,

            3/17- Sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dileyenler içindir.
İsinden baş
            3/18- Allah adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka
İlah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi Allah’tan başka ilah yoktur.
           
            3/19.Allah nezdinde hak din İslâm’dır.

            ISLAM;(sözlük anlamı) ( itaat etmek bağlanmak, barış halinde olmak)

            İSLAM; İslam anlayışına göre DİN, irade ve akıl sahipleri varlıklar arasında uzlaşmayı sağlayan bir kanundur.

            3/21-Allah”ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele.

            HADİS;

            Zulüm ve baskı ortamlarında hakikatleri savunabilenler, peygamberler makamını izleyenler mertebesinde gösterilmiştir (Diyanet İşleri Bşk.Yayımları,)                                 
           
            3/26-De ki, Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah”ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın.Her türlü iyilik senin elindedir. Sen her şeye kadirsin, Gündüzü geceye katarsın,geceyi gündüze katarsın.Ölüden diriyi,diriden ölüyü çıkarırsın,ve dilediğine sayısız rızık verirsin.

            MÜLK; Peygamberlik, kudret,yönetme gücü,zafer,egemenlik,ilim,servet,itibar akıl sağlık, her türlü maddi manevi imkan.

            3/28-Müminler inanmayanları dost edinirse, onlara inanç yakınlığı doğar, inançları bozulur,Allah ile bağını koparmış olur.Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır,

            BİLGİ;

            HİLFUL FUDUL;Mekke’de kurulan (haksızlıkların önlenmesi amacıyla) gönüllüler ittifakına MUHAMMED peygamber olmadan önce katılmıştır,

            ALLAH gibi sevmek başka, ALLAH için sevmek başkadır. Yahudiler  Hz.Musa’yı Hıristiyanlar Hz. İsa’yı peygamberlik sıfatından çok şahsında ısrar ederek Allah”a eş (şirk) koşmuşlardır.

            3/62- ALLAH’ tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O,mutlak güç (aziz) ve hikmet (hakiym) sahibidir.

            3/73-…De ki, kuşkusuz LÜTUF (Allah”ın kullarına kolaylıkla istediğini vermesi) Allah”ın elindedir onu dilediğine verir, Allah zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi  bilmektedir

            3/74-Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir

            3/78-Onlardan bir gurup ,kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler ve Allah katında olmadığı halde Bu Allah katından dır” derler.onlar bile  bile Allah katında yalan uydurmaktadırlar.

            3/84-Deki, biz Allah’a ve bize indirilene keza İbrahim, İsmail İshak,Yakup ve torunlarına indirilenlerine,yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere verilenlere iman ettik.Onlar arasında ayırım yapmayız ve biz O”na teslim olmuşuzdur (İbrahim’den  900 yıl sonra Musa doğmuştur.)

            3/92-Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.(Din iki esastan oluşmaktadır.1.Allah’ı birlemek 2.hayra ulaşma )    (İbadetler, insanları ruhen ve manen yüceltmek Allah katındaki değerini arttırmak için farz kılınmıştır)

            3/104-İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip   kötülüğü yasaklayan bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.
           
            3/128-İslam, dinin temel ilke ve amaçlarına ters düşmeyecek ölçüler içinde Müslüman olmayanlarla,ilim- teknik-sanat alışverişinde bulunmayı yasaklamaz.Çünkü ilmin vatanı ve milliyeti yoktur.
            3/130-Allah’tan sakın.