OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
60. MÜMTEHİNE SURESİ ( İmtihan edilen kadınlar)
            Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla


            60/ 4- İbrahim’de ve O’na uyanlarda, size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi; "Bilin ki, bizim sizinle ve Allah’ı bırakıp ta taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur…".

            60/8- Allah, din konusunda sizinle savaşmayanlara, sizi yurtlarından çıkarmayanlara, iyilik etmenizi kendilerine adaletle davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletle davrananları sever.

            60/9- Allah sizi ancak din konusunda sizinle savaşanlarla dostluk etmenizi yasaklamıştır.

            60/10- Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde onların imanlarını (Allah daha iyi bilmekle beraber) siz onları sınayınız (imtihan ediniz). Müminlerle evlenebilirsiniz. İnanmayan (kafir) kadınları nikahınız altında tutmayınız.