OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
62. CUMA SURESİ (Cuma: bir araya gelmek, toplanmak)
            Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla


            62/1- Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksikliklerden uzak, aziz ve hakim olan Allah’ı tesbih eder. (şanını yücelten isimlerini söyler)
           
            62/2- Ümmilere (Okuma yazma bilmeyen veya uyarıcı kitaplar bulunmayan topluluğa) kendi içlerinde, onlara ayetlerini okuyarak, onları arındıracak,onlara hikmeti (doğruyu yanlıştan ayırmayı), ve kitabı Kur’an’ı  öğretecek bir elçi gönderen odur.

            62/3- (O, ilerde onlardan (olacak), henüz kendilerine katılmamış bulunan, daha başkalarına da (gönderilmiştir) O’  AZİZdir, HAKİM dir.

            62/4- Bu Allah’ın lütufudur, O’nu dilediğine verir.

            (LÜTUF; Allah’ın kullarına, isteklerini kolaylıkla ulaşmasını sağlaması )

            62/5- Tevrat ile (Musa Peygambere verilen kitap) yükümlü tutulup ta, onu taşımayanların (okuyup uygulamayanların) durumu, koca koca kitaplar taşıyan eşeğin (merkebin) durumuna benzer. Allah’ın ayetlerini yalan sayan, kavmin (topluluğun) durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

            62/6- De ki; Ey Yahudiler! Bütün insanlar bir yana, yalnız kendinizin Allah’ın  dostları olduğunuzu iddia ediyorsunuz, haydi ölümü temenni edin bakalım, eğer (şayet) sözünüze sadıksanız.

            62/7- Ama onlar, daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir.

            62/8- Şöyle de "biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, muhakkak gelip size   çatacaktır". Sonra akıl ve duyularla idrak (anlayış, kavrayış, akıl erdirmek) edilmeyeni de, edileni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz. O da size yapıp ettiklerinizi bildirecek.

            62/9- Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, Allah’ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer  bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.

            62/10- Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın. Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

            62/11- Ama onlar bir ticaret ve eğlence gördüklerinde, ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki; Allah’ın yanında olan (indinde; Arapçada, yakınında, nezdinde.) eğlenceden de ticaretten de  üstündür.