OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
66. TAHRİM SURESİ (Tahrim: Haram, dince yasak edilen)
            Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

            66/1- Ey Peygamber! Allah’ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek  arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun .Bununla beraber, Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir.

            66/2- Allah size (belli durumlarda) yeminlerinizi çözmeyi meşru (doğru hakkı olma) kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O, bilendir, hikmet sahibidir.

            66/3- Hani peygamber hanımlarından bazısına gizlice bir söz söylemişti. Ne zamanki eşi bunu başkalarına aktarınca, Allah da bunu peygambere açıklayınca, peygamber bunun bir kısmını anlattı bir kısmından da vazgeçti. Eşine bunu anlatınca O "Bunu sana kim haber verdi?"  diye  sordu. Peygamber,  "her şeyi bilen, her şeyden haberi olan Allah bana bildirdi" diye cevap verdi.

            66/4- İkiniz de Allah’a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü, kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki, Allah  onun  koruyup kollayanındır. Ayrıca, Cebrail, müminlerin Salih olanları, onlardan sonra melekler de (onun) destekleyicisidir.

            66/8- Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılıkla Allah’a tövbe edin. Umulur ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarında ırmaklar akan cennetlerine koyar.

            66/10- Allah  inkar edenlere, Nuh’un karısı ile Lût’un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikâhı altındaydılar. Ama, kocalarının davasına hıyanet ettiler. Dolayısıyla kocalarının da Allah’tan gelen cezaya karşı onlara bir faydası dokunamadı.

            66/11- Allah İnananlara da Firavun’un karısını misal vermektedir. O , "Rabbim, Bana Yüce kat’ında cennette  benim için bir ev yap, beni Firavun’dan ve yaptıklarından kurtar ve bu zalimler topluluğundan da selamete çıkart” demişti.

            66/12- İmran’ın kızı Meryem’i de misal vermiştir. O, iffetini (namusunu) çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik; O, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve O ( İSA) içtenlikle itaat edenlerdendi.