OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
7. ARAF SURESİ (Kum Tepeleri)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
 
            7/8-9- O gün ölçü tartı haktır (Ahiret mahkemesinde,yaptığınız işler adaletli bir şekilde değerlendirilir ) Artık kimin tartıları ağır (sevap) gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır.

            7/11- And olsun sizi yarattık , sonra size şekil verdik sonra meleklere ADEM’e secde edin! diye emrettik, İBLİS’ in dışındakiler secde ettiler,İblis secde etmedi.

            7/12-Allah buyurdu ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İBLİS;  “Ben ondan daha üstünüm, çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın” dedi.

            7/13-Allah; öyle ise in oradan (iblis bulunduğu makamdan kibirliliği yani kedini beğenmişliği yüzünden kovulmuştur.) Orada büyüklük taslaman senin haddin değildir. ÇIK! Artık sen aşağılardansın.

            7/14-İblis; Bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet(izin) ver dedi.

            7/15-Allah; “Haydi sen izin verilenlerdensin” dedi

            7/16-İblis dedi ki; Bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak (dini ve dünyevi bakımından en doğru ve en güzel yaşayış tarzı olan SIRAT-I MÜSTAKİM ” den saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım.

            7/17-Sonra elbette onların, önlerinden,arkalarından,sağlarından,sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın

            7/18-Allah buyurdu, Haydi ayıplanmış (yerilmiş) olarak çık oradan! Andolsun onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım.

           

            BİLGİ;

            KISKANÇLIK; İnsanları kıskanıp onlar hakkında zararlı fikirler taşımak, huzur ve mutluluklarını bozarak planlar peşinde olmak şeytani bir davranış olup,çok ağır cezası vardır.

            7/19-Ey Adem! Sen ve eşin cenneti yurt edinin! Dilediğiniz yerde yiyin, ancak şu ağaca yaklaşmayın! Yoksa zalimlerden olursunuz.

            7/20-Şeytan onlara vesvese verdi
           
            VESVESE; (şüphe, tereddüt, kuruntu aslı olmayan olasılıklar)

            7/22- “Ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim” diye yemin etti. Böylece ikisini de hile ile aldattı. Ağacın meyvelerini tattıklarında edep yerleri kendilerine göründü,ve cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. RABLERİ onlar “Ben size ağacı yasaklamadım mı ve size şeytanın size apaçık düşman olduğunu söylemedim mi?” diye seslendi.

            7/23-Dediler ki; Ey Rabbimiz!Biz kendimize zulmettik.Eğer bizi bağışlamaz,bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.

            7/24-Allah, birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yer  yüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır. Buyurdu.

            7/25-Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve orada dirilip çıkarılacaksınız” dedi

            7/26- Ey Adem oğulları, size görünmesi yasak olan yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz  elbise yarattık.TAKVA ELBİSESİ; işte o,daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın ayetlerindendir.

            TAKVA ELBİSESİ; Ruhumuzu fenalıkların bütün çeşitlerinden koruyup örten ve faziletlerin bütün çeşitleriyle bezeyip süsleyen bir elbisedir. Takva elbisesi olmayanlar şeytan tarafından ayartılmaya daha elverişlidir.(Fazilet; Değer, meziyet,iyilik,ilim ve iman irfan,itibar ile olan yüksek dereceler)

            7/29- Deki; “Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi  ona çevirin, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla O’na yalvarın.Başlangıçta  sizi o yarattığı gibi(yine ona) döneceksiniz.O bir gurubu doğru yola iletti,bir gurup ta sapkınlığa müstahak oldu.(kendisinin yapmış olduğu kötülüklerden dolayı hak etti) Çünkü onlar Allah’ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler.Böyle iken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar.

            7/30-Allah şu kimseleri hidayete( doğru yola)kavuşturmuştur.

 
  • Allah’ın indirdiği gerçeklere uyan
  • Nimetine şükreden
  • İblis gibi isyana kalkışmadan O’nun buyruklarını yerine getiren
  • Adem gibi hata işlediğinde tövbe eden, günahlarını örtmesini dileyen (mağfiret dileyen)
  • Şeytanın vesvesesine(fısıldamasına) uymayan, uymayıp Allah korkusuyla günahtan kaçınan
  • Adaletli ve dürüst olan
  • Allah için namaz kılan ve dua eden

            7/31-Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin,için,fakat israf etmeyin (ihtiyacınızdan fazla gereksiz harcama yapmayın) (Kaliteli giyinmek günah değildir)

            7/32-Allah’ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? Onlar dünyada müminlere yaraşır kıyamet gününde ise yanlı onlara (mahsus) özel olacaktır. İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz.

            7/43-Cennette onların altlarından ırmaklar akarken kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız……Onlara; “ işte size cennet! Yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size verildi” diye seslenilir.

            7/46- Cennet sahipleri ile cehennem sahipleri arasında bir perde ve A’RAF (  Kum tepeleri) üzerinde de herkesi yüzlerinden tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline SELAM SİZE! Diye seslenirler.

            7/47-Gözleri cehennem sahiplerine döndürülünce de; “Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma” derler

            7/54- Bilesiniz ki yaratmada, yönetme de yalnız Allah’a aittir. ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH YÜCELER YÜCESİDİR (Tebarekellahü Rabbil alemin.)

            7/56-Islah edilmesinden (düzeltilmesinden) sonra, yer yüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a korkuyla ve ümitle dua edin.Muhakkak ki iyilik edenlere Allah’ın rahmeti çok yakındır.

            7/96-O (Peygamberlerin gönderildiği) Ülkenin insanları inansalar ve (günahtan) sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar,biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik.

            7/130-Andolsun ki biz de Firavun’a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığı ile cezalandırdık.

            7/144-Allah, Ey Musa! Dedi “tebliğlerim ve konuşmam için insanlar arasından seni seçtim. Sana verdiğimi (vahiyleri,tebliğleri –risaleleri) al ve şükredenlerden ol.(1.Nimet,vahiy , 2. Nimet,Allah ‘ın Musa ile vasıtasız konuşması.)

            7/145-Nasihat olarak ve her şeyin açıklanmasına dair ne varsa hepsini Musa için levhalara yazdık, ve dedik ki, Bunları kuvvetli tut, kavmine de onların en güzelini almalarını emret.Yakında size yoldan çıkmışların yolunu göstereceğim.

            7/147-Halbuki ayetlerimizi  ve ahrete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır.Onlar yapmakta olduklarından başka  bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar.Musa’nın duası….Sen bizim velimizsin.Artık bizi bağışla ve bize acı!Sen bağışlayanların en iyisisin.

            7/156-Allah buyurdu ki, “Azabıma dilediğimi uğratırım, rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara,zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım.”

            7/165-İşte böyle onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık, haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülükten dolayı dehşetli bir azap ile cezalandırdık.

            7/166-Kendilerine yasak edilen şeylerde küstahça direndiklerinden dolayı onlara “AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN DEDİK”.

            7/169-Onların ardından kitaba varis olan “Nasıl olsa bağışlanacağız” diyerek şu dünyanın geçici menfaatine  dayanan bir kuşak geldi……(Açıklama,Yahudiler gibi Müslümanlar da, “ALLAH NASIL OLSA AFFEDER”  diyerek,günahlar işlemişlerdir.

            7/172-Rabbin Adem oğullarından onların sırtlarından zürriyetlerini alıp, bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştur. ”BEN SİZİN RABBİNİZ DEĞİL MİYİM?”  ELBETTE ÖYLE! Tanıklık ederiz” dediler. Böyle yaptık ki,kıyamet gününde ”bizim bundan haberimiz yoktu” demeyesiniz.

            7/174-İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz,

            7/177-Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmetmiş olan kavmin durumu ne kötüdür!

            7/180-EN GÜZEL İSİMLER ALLAH’INDIR. BU GÜZEL İSİMLERLE  O’NA DUA EDİN. O’nun isimleri hakkında inkara sapanları (inanmayanları) kendi hallerine bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. ESMA-İ HÜSNA okumak bir ibadet değeri taşır.

            7/181-Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve onun sayesinde adaletli davranan bir topluluk da vardır (akıl; içimizdeki elçi,Vahiy;dışımızdaki elçi) (yalnız Allah’a verilebilecek bu isimleri başkasına vermemeli,yani hiçbir şeyi O’na denk tutmamalı.)

            7/196-Ama bilin ki benim velim kitabı indiren Allah’tır.

            7/199-Kolaylığı seç ,iyi olanı emret,cahillere aldırma

            7/200-Şayet şeytandan bir fitleme, seni dürtüklerse hemen Allah’a sığın. Euzubillahi mineşşeytanirracim (kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım) de.

            7/205- Sabahları ve akşamları Rabbini içinden yalvararak ve korkarak gizlice ve açık bir sesle zikret,sakın gafillerden olma.(zikir bir şeyi kalp ile,dil ile anma söyleme)

            7/206-Çünkü Rabbinin yakınında olanlar O’na ibadet etmekten çekinmezler, her zaman O’nu tespih ederler,yalnız O’na secde ederler.