OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
71. NUH SURESİ (Nuh peygamberin adı)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

          
            71/1- BİZ Nuh’u kendilerine bir azap gelmeden önce "halkını uyar" diyerek kavmine gönderdik.

            71/2- Şöyle dedi; "Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım."

            71/3-4- Allah’a kulluk ediniz. O’na karşı gelmekten sakınınız ve bana itaat ediniz.

            71/21- Nuh,"Rabbim" dedi. "Doğrusu, bunlar beni dinlemediler. Mal ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular."  Nuh, "Rabbim" dedi, "yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi bırakma!" "Rabbim! Beni, ana-babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla, zalimleri ise daima helak et"  (mümin olmayan karısı ve oğlunu duanın dışında tuttuğu anlaşılmıştır. Duası da kıyamete kadar gelecek olan bütün müminleri kapsadığı, zalimler için de yaptığı  beddua (kötü dua) kıyamete kadar zalimleri kapsadığı kabul edilir.)