OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
73. MÜZEMMİL SURESİ (müzemmil; örtünüp, bürünen)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

          
            73/1- Ey örtüsüne bürünen!

            73/2-4- Geceleyin kalk biraz namaz kıl, Kur’an-ı  tane tane, hakkını vererek oku!

            73/5- Doğrusu biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz

            73/8- Rabbinin adını an, bütün varlığınla O’na yönel. O’ndan başka tanrı yoktur

            73/9- Doğunun da batının da rabbi O’dur. O’ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse yalnız O’na güvenip sığın.

            73/20…Artık Kur’an-dan, kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha iyi ve mükâfatça daha büyük olmak üzere. Allah’tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı çok esirgeyicidir.
(gece namazı; teheccüt namazı)