OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
76. İNSAN SURESİ (diğer adı DEHR; çok uzun zaman, 1000 yıl)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

          
            76/1- Gerçekten insana zamandan bir süre geldi. (insanın yaratılışı tarihinde, onun henüz bir şey olmadığı bir dönem gelip, geçti.) O, (insan) anılır, bilinir bir şey değildi.(insan yaratılmamıştı)

            76/2- Hakikaten biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye,onu işitir ve görür yaptık.

            76/3- Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden olur, isterse nankör.

            76/7- İyiler; onlar verdikleri sözü tutarlar.

            76/8- Onlar kendileri sevip istedikleri halde, yoksula, yetime ve esire de yemek verirler.

            76/9- Ve şöyle derler; "Biz Allah rızası için doyuruyoruz, sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz."

            76/10- Biz, asık suratlı, çetin bir günden korkarız.

            76/11- Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur, yüzlerine aydınlık, gönüllerine mutluluk (sürur) verir.
            76/12- Sabretmelerine karşılık, onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendiririz.

            76/23- Kuran’ı sana biz, evet biz, vah yederek indirdik.

            76/24- Öyleyse rabbinin hüküm vermesi için sabret. Onlardan hiçbir günahkara,yahut nanköre  boyun eğme.
            76/25- Sabah akşam rabbinin adını an.

            76/29- Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen rabbine bir yol tutar.

            76/ 30- Bununla birlikte Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Çünkü Allah her şeyi bilen, yaptığını sağlam yapan, yaptığında bir hikmet bulunandır.

            76/31- O.dilediğini rahmetinin içine sokar. Zalimlere  gelince, onlara acı veren bir azap hazırlamıştır,
           
BİLGİ;

            İBADET SAYILAN İŞLER; Tesbih (Allah’ı yüce isimleriyle anmak), dua, tövbe, istiğfar (af dilemek). Allah insana dileme, tercihte bulunup karar verme imkanını  vermiştir.İnsanın sorumluluğunun da temeli budur. Kullara tercihi ve karar verme hakkını da her an yaratacak, devam ettirecek ALLAH!tır.