OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
78. NEBE SURESİ (nebe; haber)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

          
            78/1- Birbirlerine neyi soruyorlar?

            78/- 2-3- Hakkında görüş ayrılığına düştükleri o büyük peygamberlik haberini.

            78/4- Hayır, ileride bilecekler.

            78/6- Biz bu yeryüzünü bir döşek, dağları birer kazık yapmadık mı?

            78/17- (17 ye kadar verilen nimetler anlatılıyor), Şüphesiz o hüküm günü belirlenmiş bir zamandır.

            78/18- O gün sur’a (boruya) üflenir de, siz bölük bölük gelirsiniz.

            78/21- Çünkü cehennem pusuda beklemektedir.

            78/27- Çünkü inanmayanlar hesaba çekilmeyi ummazlardı.

            78/31- İtaatsizlikten sakınmış olanlar için, artık murada erme zamanıdır.

            78/35- Cennette ne bir boş laf, ne bir yalanlama işitirler.

            78/37- O, göklerin, yerin ve arasındakilerin rabbidir. O, Rahman!dır. İnsanlar O’nun huzurunda konuşmaya yetkili olmayacaklar.

            78/38- Ruh ve melekler saf saf olacağı o gün, Rahman’ın izin verdiklerinden başkaları, konuşamayacaklar; (izin verilip) konuşan da doğruyu söyleyecektir.

            78/40- Çünkü, biz size yakın bir azabı hatırlattık. O gün insan, ellerinin ne gönderdiğine bakacak, kafir de (Allah’a Peyg.) inanmayan da "Keşke toprak olsaydım!" diyerek dövüneceği gün, gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık.