OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
8. ENFAL SURESİ
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

(Ganimetler,düşmandan alınan mallar.FEY; Savaşmadan alınan mallar, GANİMET; Savaşarak elde edilen mallar)

            8/2- Müminler O kimselerdir ki Allah’ın adı geçtiğinde, ayetleri okunduğunda,bu onların yalnızca imanlarını artırır,onlar yalnızca rablerine güvenir.

            8/3-Namazlarını özenle kılar, kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar

            8/4- Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır.

            8/9-Rabbinizden yardım dilediğiniz zaman hatırlayın, hemen size “Meleklerden peş peşine gelen birlik kuvvetlerle size yardım edeceğim” dedi.

            8/10-Bunu yalnız size müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir.

            8/22-Allah katında canlıların en aşağıda (en düşük derecede) olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Gördüğü, işittiği gerçekler üzerinde yeterince düşünüp, doğru kararlar ve davranışları için bunlardan yararlanmayanlardır.
           
            8/23-Allah da imtihan kuralının bir gereği olarak onları zorlamamış, neyi yapmak istiyorlarsa ona imkân ve izin vermiştir. Onlarda bir hayır görseydi elbette işittirirdi.

            8/24-Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere çağırdıklarında Allah ve Resulünün çağrısına koşun ve şüphesiz bilin ki ALLAH KİŞİ İLE KALBİNİN ARASINA GİRER. Unutmayın ki O’nun huzuruna    götürüleceksiniz.

            (Allah’ın çağrısına katılanlarla menfaati-çıkarları- için öyle görülenleri Allah bilir ve ayırır, inanç duygu ve bilgilerinin değişmesini sağlayabilir Bu sebeple insan, inanç, duygu ve düşüncelerini güzelleştirmesi için O’na yakarmalı, dua etmelidir.)

            DUA, EY  DURUMLARI DEĞİŞTİREN, GÖNÜLLERİ EVİRİP ÇEVİREN RABBİM1Z HALİMİ VE GÖNLÜMÜ GÜZELLEŞTİR  diye yalvarmalıdır (Hz.Peyg.duası.)

            8/25- Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan FİTNE den kaçınınız ve bilin ki Allah’n cezası şiddetlidir.

            FİTNE;

            ”Toplum içinde imanın bozulması, baskı, düzensizlik, kargaşa, hukukun çiğnenmesi, hakka dayanmayan gücün hakim olması ve böylece kulluk imtihanının kaybedilmesi” Ceza suçsuzlara da dokunacak.Çünkü onlar da fitnenin ortadan kalkması için,ellerinden geleni yapmadıkları,haksızlığa karşı mücadele etmedikleri için kusurlu ve sorumludurlar.
-Allah’a ve Resulüne itaat etmek, ilahi çağrıya katılmak, fitneyi engellemek için çaba göstermek İslami erdemlerdendir.”(ayetin açıklanması)

            8/29-Ey iman edenler! Allah’a saygıda kusur etmezseniz, O size temyiz (iyiyi kötüden ayırma) kabiliyeti verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.

            8/40-ALLAH,sizin  mevlanızdır (sahibinizdir) O ne güzel mevladır, ne eşi bulunmaz yardımcıdır. (EENELLAHE MEVLAKÜM, NI’MEL MEVLA VE NİMEN NESİR)

            8/55- Allah katında canlıların en kötüsü, inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir.