OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
81. TEKVİR SURESİ (tekvir; dürdü dürdü sardı)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

          
            81/1- Güneş dürülüp karardığında,

            81/2- Yıldızlar dökülüp söndüğünde

            81/3- Dağlar sökülüp yürütüldüğünde,

            81/4- Doğuracak develer başıboş bırakıldığında,

            81/5- Yabani hayvanlar bir araya getirildiğinde,

            81/6- Denizler kaynatıldığında,
           
            81/7- İnsanlar amelleriyle (Dünyada yapıp ettikleriyle) eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde,

            81/14- Nefis ne hazırladığını anlar.

            81/27- Kur’an herkes için bir öğüttür

            81/28- Özellikle sizden doğru yol üzerinde gitmek isteyenler için.

            81/29- Alemlerin rabbi olan ALLAH dilemedikçe siz dileyemezsiniz.