OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
84. İNŞİKAK SURESİ (inşikak; göğün yarılması)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

          
            84/ 1-2- Gök yarıldığında, parçalandığında Rabbine boyun eğip, gerekeni yaptığında,

            84/3-4- Yer uzatılıp dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşalttığında,

            84/7-8- Kime kitabı sağdan verilirse, hesabı kolay bir şekilde görülecektir.

            84/10-11- Kime de kitabı arkasından veya solundan verilirse,”Eyvah” diye bağıracak.

            84/12- Ve alevli ateşe girecektir.

            84/24- Onlara şiddetli bir azabın haberini ver.


            84/25- İman edip iyi işler yapan başkadır, onlar için  kesintisiz bir mükafat vardır.