OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
89. FECR SURESİ (Fecr: Tan yerinin ağarması, sabah aydınlığı, şafak)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

          
            89/1- Yemin olsun sabah aydınlığına,

            89/2- On geceye  
 
            BİLGİ;
            Ayette geçen on gecenin, hac ayı olan ZİLHİCCE nin ilk on  gecesi, olduğu benimsenmiştir. Çünkü; bu sure Mekke’de indiğine, ayrıca ramazan orucu da Medine’de farz kılındığına göre bu görüş benimsenmiştir. Zilhiccenin ilk on  günü, surenin inmesinden önce de Araplarda kutsal sayılıyordu.

Diğer görüşler;
  • A-Hicri yılın birinci ayı olan muharrem ayının ilk on gecesi,
  • B-Ramazanın ilk veya son on gecesi.
  •  
            89/15- İnsana gelince; Rabbi ona imtihan için, ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, "Rabbim bana ikram etti" der (mutlu olur)

            89/16- Onu imtihan edip, rızkını daralttığında ise, "Rabbim beni önemsemedi" der (mutsuz olur)

            89/17- Hayır! Hayır! Doğrusu siz, yetime ikram etmiyorsunuz.

            89/18- Birbirinizi yoksulu doyurmaya teşvik (kışkırtmak, cesaretlendirmek) etmiyorsunuz.

            89/19- Malı aşırı derecede seviyorsunuz.

            89/20- Hayır! Bu böyle olmamalı!

            89/24- İnsan hesap gününde, "Keşke ahret hayatım için, daha önce bir şeyler yapmış olsaydım!" der.

            89/25- Artık o gün Allah’ın vereceği cezayı kimse veremez.

            89/27- Ey! Rabbine itaat edip huzura ermiş olan nefis. (Ey imanının huzuruna kavuşmuş olan insan)

            89/28- Sen hoşnut edici (radiyeten) ve hoşnut edilmiş (merdiyyeh) olarak rabbine dön.

            89/29- Böylece, has (en iyi) kullarımın arasına gir.

            89/30- Cennetime gir. (75.Kıyamet suresine bak!)

            NEFİS DERECELERİ;
  • Nefsi emmare; Şeytana uyan nefis,
  • Nefsi levvame; Kendini düzeltmeye çalışan nefis
  • Nefsi mülheme; Hayır ve şerri anlayan nefis,
  • Nefsi mudmainne; İç çatışmaları gitmiş, Allah’la herkesle barışık,
  • Nefsi zekiye; İlahi tecelliye kavuşan (Hak nurunun tesiriyle, kulun kalbinde hakikatin bilinmesi).günah işlemekten korkan.
  • Nefsi marziyye; Kulun Allah’tan, Allah’ın kulundan razı olduğu makam.
  • Nefsi kamile; Kişinin ilim ve sanatta üstünlük kazanması, doğru yolu göstermesi.