OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
91. ŞEMS SURESİ (Şems: güneş)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
 
            91/1- Yemin olsun,  güneşe ve kuşluğuna (sabah aydınlığının biraz sonrasına)

            91/2- Işığı onun ardından gelen aya.

            91/9- Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir.

            91/10- Nefsini arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir, kaybetmiştir.

            91/11- Semud kavmi, hakk tanımazlığı (hak;adalet,el hakk, ALLAH) yüzünden (peygamberini) tanımadı.

            91/12- Onlar imtihan için yasaklanan deveyi kestiler, helak oldular (yok oldular)