OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
2. BAKARA SURESİ 
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

            2/1 – 2/2- (Elif Lam Mim) İşte o kitap, bunda şüphe yok muttakiler (kötülükten korunacaklar) için bir rehberdir.

            2/3- Onlar gaibe (görünmeyene) iman ederler namazı kılarlar,kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar
            2/4-Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahrete kesin olarak inanırlar

            2/5-Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır,kurtuluşa erenler de yalnız onlardır

            2/21-Ey iman edenler! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki korunabilesiniz.

            2/28-Siz cansız nesneler iken size O hayat verdiği halde Allah’ ı nasıl inkar edebiliyorsunuz?

            2/34- Meleklere Adem’e secde edin dediğimizde İblis ( şeytan ) dışındakiler derhal secde ettiler o  direndi büyüklendi  kafirlerden oldu inanmadı

            2/35- Ey Adem sen ve eşin cennette oturun, istediğiniz yerden yararlanın ve şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan onları oradan çıkarmak için vesvese verdi kandırdı dedi ki; yasak ağaçtan yedikleri takdirde melekler gibi olacaklarını ve cennette ebedi kalacaklarını söyledi. Adem ile Havva yasak ağaçtan meyve yiyince ayıp yerleri ortaya çıkıp göründü, örtmek için  cennet yaprakları ile kapatmaya başladılar. “Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik bizi bağışlamazsan mutlaka ziyan olanlardan oluruz  (Araf 7/23)”
Diyerek tövbe ettiler Allah tövbelerini kabul etti yeryüzüne indirildiler.

            2/44-Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?

            2/62-Şüphesiz iman edenler Yahudilerden Hıristiyanlar dan ve  sabîler’den de Allah,a ve ahret gününe inanıp iyi işler yapanlar için  rableri katında mükafatlar vardır.Onlar için herhangi bir korku yoktur,onlar üzüntü de çekmeyecekler.

            2/79-Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için ; “Bu Allah katındandır ”diyenlere yazıklar olsun,

            2/91-Kendilerine, Allah ne indirdiyse ona iman edin denildiği zaman,onlar,biz kendimize indirilene iman ederiz,derler ve ondan başkasını inkar ederler.Oysaki yanlarındaki Tevrat’ı tasdik eden gerçek vahiy odur.Onlara deki, “Peki madem gerçek mümin (inanan) siz siniz ne diye daha önce Allah’ın peygamberlerini öldürüyordunuz?

            2/102-Onlar  Süleyman,ın  hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular.Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı,fakat şeytanlar kafir oldu.Çünkü insanlara sihri Babil’de iki meleğe: Harut  ile Marut’a ( iki meleğin ismi) indirileni öğretiyorlardı.Halbuki bu melekler “biz ancak imtihan vasıtasıyız sakın küfre sapma” demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi.Fakat onlar bu iki melekten karı ile kocanın arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı.Oysa ki Allah’ın  izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi.yine de kendilerine fayda sağlayanı değil zarar vereni öğreniyorlardı And olsun onlar bunu (sihri) satın alan  kimsenin ahrette nasibi olmadığını çök iyi biliyorlardı.Karşılığında kendilerine sattıkları şey ne kötüdür, bir bilselerdi.

            2/104-Ey iman edenler! RAİNA demeyin, UNZURNA, deyin. Ve iyi dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır.            BİLGİ; TEFSİR,AÇIKLAMA;


            KOVUCULUK; laf taşımak, insanları birbirine düşürmek suretiyle yapılan bir sihirdir.Sihirde gerçeklik FELAK suresine dayandırılır.
           
            RAİNA: İbranicede hakaret kelimesi, Bize bak bize bakmazsan biz de sana bakmayız dinlemeyiz,
           
            UNZURNA: Bize bak bize ilgi göster, bize tebliğ ederken süre ver durumumuzu düzelt daha iyi anlayalım.
           
            2/130- kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrahim’in inanç sistemini reddeder. Oy sa biz O’nu gerçekten seçkin kıldık, şüphesiz ki o ahrette de iyiler arasında yer alacaktır

            2/131-Çünkü rabbi ona,Bana teslim ol; buyurmuş o da ,Alemlerin rabbine teslim oldum; demişti
           
            2/152 Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin bana nankörlük etmeyin.

            Allah’ı anmak (zikir) hem kalple,hem dille hem de eylemle olur,Kalple zikir,İnsanın her türlü davranışında Allah’ı hatırlamasıyla,DİLLE ZİKİR,Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını  tespih ve dua cümlelerini dilde tekrar etmekle EYLEMLE
           
            ZİKİR,Allah’ın iradesine uyun yaşamakla olur.Yani Allahın buyruk ve yasaklarına titizlikle uyulması en önemli değerli ve yararlı zikirdir. Müslüman’ın Allah’a minnettarlık duyması (iyiliğe karşı şükür hissi, yük altında kalır gibi iyiliğe karşı utangaçlık)

            NİMETIN ŞÜKRÜ. O nimetten insanlara Allah’ın hoşnut olduğu şekilde kazanıp harcamak şükretmek nankörlük etmemek. Allah da insanı anacak,yani dünyada hak ettiği şekilde ona yardım edecek,ahrette de derecesini yükseltecektir.
           
            2/153- Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin.Şüphesiz ALLAH sabredenlerin yanındadır.
           
            2/154- Allah yolunda öldürülenler için(şehitle için)ölüler demeyin.Hayır onlar diridirler,fakat siz bilmezsiniz.

            2/155-Onlar başlarına bir musibet geldiğinde; doğrusu biz ALLAH’a  aidiz ve kuşkusuz Ö na döneceğiz’ derler (İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİ’ÜN)
           
            2/157-  İşte  rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir, ve doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır.           
           
           


            BİLGİ

            SABIR;İnsanın bir amaç için ortaya koyduğu özverinin,kararlılığın güçlü azim ve iradenin ürünüdür.Dolayısıyla sabır insanın kendi benliğiyle ilgili tavrıdır.
           
            NAMAZ;İnsanın bedeni,dili ve kalbiyle kısaca bütün varlığıyla Allah’a yönelmesi halidir.
           
            SALAT;(mağfiret);bağış.Salat Allah’tan olunca övgü.salavat salatın çoğulu.
           
            RAHMET; Allah’ın verdiği ve vereceği nimetler (yararlı her  şey,yiyecek ,iyilik)
           
            ÖLÜMDEN SONRA RUH İyilerin ruhları; ahretteki güzel makamlarını görerek mutlu olurlar Kötülerin ruhları;Cehennemdeki yerlerini görerek üzüntü duyarlar. Şehitler ise;Yüksek makamlarını görüp,cennet nimetlerinden de yararlanırlar.
           
            2/159-İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra, gizleyip saklayanlar yok mu işte onlara hem Allah hem insanlar lanet eder(Allah’ın bir kimseyi kötülüğünün büyüklüğü sebebiyle rahmetinden uzak tutması) insan lanet ederse ö beddua olur(kötü dua)

            2/163-Tanrınız bir tek tanrıdır.O’ndan başka tanrı yoktur.O rahimdir ,rahmandır.
(İSM-İ AZAM dır) 

            TEFSİR;İlah,Türkçedeki TANRI kelimesini karşılığıdır. Arapça’da kulluk etmek.

            VAHİD,Eşi dengi ve benzeri olmayan.

            2/165-İnsanlardan kimileri vardır ki,Allah ‘tan başka bazı varlıkları Allah’a denk tanrılar sayar da bunları Allah’ı sever gibi severler.keşke zalimler(azapla  yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi) şimdi de bütün kuvvetin ALLAH’a ait olduğunu anlasalardı.

            TEFSİRİ;

            Allah’ı sever gibi sevdikleri  putlar, veya lider, önder,para pul mal mülk,makam mevki olsun taparcasına bağlananlar şirke sapmış olur,Onlar için artık kurtuluş ümidi yoktur.Başka sevgiler Allah sevgisini unutturmasın.

            2/169- O (şeytan) size ancak kötülüğü çirkinliği,Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi yaptırır.

            2/188-Rüşvet almak ve vermek haramdır.
           
            2/191-Fitne öldürmekten daha kötüdür.

             FİTNE, genellikle İslam ümmetinin birlik ve bütünlüğünü bozan komployu veya her türü yıkıcı faaliyetleri ifade eder. Bir müslümanın imanını kaybetmesi,masum birini öldürmesinden daha kötüdür.

           
            BİLGİ;

            ÖLDÜKTEN SONRA AMEL DEFTERİ kapanır. Yalnızca üç şeyin sevabı devam eder;

 
  • Sadaka – i cariye (Sosyal hizmetlere verilen para; okul cami aş evi gibi)
  • Yararı sürekli olan ilim,
  • Ölenin ardından dua eden evlat,

            2/201- ( Rabbena ….)  “ Ey rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver öteki dünyada da iyilik ver, bizi cehennem azabında koru.

            2/203-Belirlenmiş günlerde Allah’ı zikredin.

            EYYAMI TEŞRİK; İlk arife günü sabah namazından sonra başlar, dördüncü günün ikindi namazından sonra biter.

            TE’VİL; Kur’anı Arap dilinin kurallarına ve İslam dininin genel ilkelerine uygun biçimde yorumlamak.

            2/215- Harcayacağınız mal,ana,baba,yakınlar öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır.Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir.Bütün hayırların en faziletlisi ana, babaya yapılan harcamadır (İsra,17/23-24)

            2/225-Hem dil alışkanlığı yüzünden ağızdan çıkan yeminler hem de doğru zannedildiği için yapılan yeminlerin günahı ve kefareti yoktur(örnek,vallahi,tallahi billahi,doğru söylediğime Allah’ı şahit tutuyorum….)

            2/227-……Evin geçimini sağlamada ağır yük ve temel rol erkeğe aittir.Bundan dolayı erkeklere bir derece fark verilmiştir.(Koruma ve yönetme KAVVAMLIK erkeğin hakkıdır görevidir ) (NİS4/34)

            2/231-…Allah”ın ayetlerini alaya almayın. Allah’ın öğüt vermek için gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin.Allah”tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir


            2/238-Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah”ın huzurunda durun.

            HUŞU, Allah”a saygı, itaat duygusu ile kendini veriş ,yöneliş.

            2/255   AYET- el KÜRSİ,   

            Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

            Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur bütün varlıkları görüp gözetendir,yönetendir,bir an bile onları bilgi ve ilgisi dışında tutmayandır. O’nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur.O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O,kullarının önlerinde ve arkalarında (yaptıklarını ve yapacaklarını) ne varsa hepsini bilir. Onlar O’nun ilminden,kendisinin dilediğinden başka bir şey kavrayamazlar.O’nun kürsüsü (Allah”ın ilmi) bütün gökleri ve yerleri kuşatmıştır ( O bütün evrene hükmetmektedir) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez.O,yücedir,büyüktür (aliyyûl aziym)

            2/256 -Dinde zorlama yoktur

            2/257 Allah iman edenlerin velisidir, manevi yakınıdır.
           
            2/261-Mallarını Allah yolunda harcayanlara bir tohum ekip 700 tohum almak gibidir. Sadakalarınızı açık olarak verirseniz bu ne güzel. Yoksullara verirken gizlerseniz daha hayırlıdır.
           
            İNFAK; Kişinin yakınları için yaptığı harcama, dünya ve ahret hayatında büyük faydaları vardır.
           
            2/268-Şeytan   içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir.

            2/274- Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık hayra sarf edenler için rablerinin yanında sevaplar (ecirleri) vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir.

             
            LÜTUF;Allah (C.C.) hazretlerinin kullarına yumuşaklık ve tatlılıkla kolaylıkla isteğini vermesidir.
           
            AMENER-RESULU

            2/285-Allah’ın elçisi ve müminler, rablerinden  indirilene iman etiler.Her biri, Allah’a, meleklerine,kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “Onun elçileri arasında ayırım yapmayız ve işittik itaat ettik (duyduk ve uyduk),bağışlamanı dileriz, rabbimiz dönüş sanadır” dediler.

            2/286-  Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. onun kazandığı iyilik kendi yararına,kötülük de kendi zararınadır.(şöyle diyerek dua ediniz)

            EY RABBİMİZ! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma EY RABBİMİZ! Bize,bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.EY RABBİMİZ! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi bağışla ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele et! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın,artık inkarcı,inanmayan topluluğa karşı bize yardım et!

            Tanrınız bir tek tanrıdır. O’ndan başka tapacak yoktur. O RAHMAN  dır, RAHİM’dir.
           
            HADİS; (İSM-AZAM)
           
            RAHMAN,RAHİM; Cenab-ı Allah’ın en büyük ismi