OKU
Analiz
İşletmemiz
Hemen Arayın
(216) 518 42 60
1. FATİHA SURESİ (ilk, evvel, başlangıç)
Eûzûbillahimineşşeytanirracim (Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım)

Bismillahirrahmanirrahim (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla)

1/1-Rahman  ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1/2-Hamd, alemlerin Rabbi Allaha mahsustur,

1/3- O,Rahmandır  ve Rahimdir

1/4-O, Din gününün  (ceza gününün) malikidir

1/5-(Rabbimiz) Ancak sana kulluk ederiz ancak senden yardım dileriz

1/6-Bizi doğru yola ilet

1/7-Nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna değil!

            Bilgi Tefsir 

            HAMD;Ancak irade ve istekle hasıl olan iyilik ve güzellik karşısında yapılır

            ŞÜKÜR VE TEŞEKÜR, İsteyerek yapılan (ihtiyari) mecburi olmayan bir iyilik ve ihsana karşı dille veya başka şekillerde uygun karşılık vermektir.Bu ahlaki ödevdir.

            ALEM , Görülen görülmeyen maddi manevi Allah TEALÂ’ NIN yarattığı her şeydir.

            RAB; Tek başına söylendiğinde Allah   ANLAM’INI taşır Allah’ın güzel isimlerinden biridir

            İBADET;’kulluk ve tapınma: olarak anlaşılmıştır,bu kavramın içinde sevgi,korku ve boyun eğme vardır;

            İSLAM, Allahın peygamberleri ile kullarına gönderdiği dinlerin genel adıdır.
Vahiy ,vicdan akıl işletilerek doğru yol bulunur.